logo
FA 10/2020 Życie akademickie

artykuł sponsorowany

Polityka publiczna? Jest gdzie o niej pisać!

Polityka publiczna? Jest gdzie o niej pisać! 1

O czasopiśmie Studia z Polityki Publicznej mówi prof. Andrzej Zybała (SGH), redaktor naczelny czasopisma

Od jak dawna istnieje kwartalnik Studia z Polityki Publicznej i jaki był cel jego powstania?

W 2014 r. ukazały się pierwsze cztery numery pisma. Powstało ono z inicjatywy prof. Joachima Osińskiego, który pełnił wówczas funkcję dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego (KES) SGH. Uruchomienie pisma było elementem ówczesnych dążeń kierownictwa KES, aby polityka publiczna stała się znakiem rozpoznawczym Kolegium. Zaistniał wokół tego ramowy konsensus wśród pracowników.

Prof. Osiński przeszedł jednak na emeryturę jesienią 2017 r. po czym ja objąłem funkcję redaktora naczelnego. Wraz z redakcją kontynuuję starania, aby podwyższać poziom merytoryczny pisma. Sądzę, że udaje się to. Jest ono powiązane z Katedrą Polityki Publicznej KES SGH, którą kieruję. Mamy solidne zaplecze profesjonalne, aby rozwijać pismo.

Jakiej dyscyplinie poświęcone jest pismo? Jaka tematyka podejmowana jest w artykułach, które przyjmowane są do publikacji?

Jak tytuł pisma wskazuje, zamieszczamy w nim teksty poświęcone polityce publicznej. Jest to jednak dyscyplina niezwykle pojemna tematycznie. Mamy autorów piszących o teoretycznym wymiarze polityki publicznej, czyli np. teoriach, o modelach analizy w politykach, typach interesariuszy, modelowaniu problemów publicznych (wyzwania, ryzyka), dyskursach.

Większość autorów pisze jednak o politykach sektorowych. Sporo tekstów poświęciliśmy polityce społecznej, polityce rynku pracy, polityce gospodarczej, edukacyjnej, regulacjom tworzonym w określonych politykach.

Publikujemy teksty zarówno o bieżących zjawiskach w politykach, jak i artykuły pokazujące dynamikę działań publicznych w dłuższych horyzontach czasowych.

Jak wygląda proces redakcyjny? Jak długo trzeba czekać na publikację?

Nadesłane teksty udostępniane są wszystkim członkom redakcji. Trafiają do tych osób, które specjalizują się w danej tematyce. Drukujemy dość szybko, zwłaszcza dobre teksty, które nie budzą wątpliwości co do ich jakości i poziomu, a także gdy spełniają wszystkie formalne kryteria, tj. zawierają potrzebne informacje (bezbłędne opisy bibliograficzne, abstrakty, kody JEL, ORCID autorów itp.). Wówczas taki tekst możemy szybko wysłać recenzentom. Zwracamy uwagę na czytelność treści artykułów, klarowność ich struktury. Usiłujemy przezwyciężyć złą tradycję mgławicowości w stawianiu tez i argumentowaniu.

Celem poprawy przejrzystości wymagań redakcyjnych i usprawnienia pracy nad tekstami stworzyliśmy także szablony artykułów w języku polskim i angielskim. Zachęcamy potencjalnych autorów do korzystania z tych wzorów.

Jak wygląda punktacja za artykuły opublikowane w czasopiśmie i jakie dyscypliny są zgłoszone do parametryzacji?

Od początku bieżącego roku nasi autorzy otrzymują 20 punktów. Przez wiele lat zatem wydawaliśmy pismo bez możliwości ich przyznawania. Było to bardzo trudne. Obecnie mamy już znacznie więcej autorów chętnych do nadsyłania nam swoich tekstów. Oczywiście wybieramy najlepsze. Ale pomagamy osobom, które mają ciekawy temat, a z pewnym trudem przychodzi im właściwe skonstruowanie tekstu. Przesyłamy uwagi i zachęcamy do kontynuowania wysiłków.

Jeśli chodzi o dyscypliny, jakie zgłosiliśmy do listy ministerialnej, to są to nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne.

W jaki sposób wydawane jest czasopismo ?

Mamy wersję papierową, a elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej pisma, na otwartej platformie econjournals.sgh.waw.pl. Publikujemy w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. Dążymy do maksymalnego upowszechnienia tekstów. To nasza misja. Mamy świadomość, że tworzymy wartości intelektualne i chcemy je udostępniać szerokiemu społeczeństwu. Jak wiadomo życie publiczne w Polsce dramatycznie potrzebuje wkładu intelektualnego w różnej postaci, czy to zbiorów danych w określonych politykach, czy naświetlenia historii pewnych zdarzeń i zjawisk, czy analiz tendencji zauważalnych w innych państwach i regionach geograficznych.

Jakie redakcja ma plany w związku z rozwojem pisma?

Na pewno priorytetem, poza wymiarem jakości i czytelności tekstów, jest funkcjonowanie naszych tekstów w wiodących bazach akademickich. Obecnie dostępne są m.in. w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon i Google Scholar. Czynimy starania o zwiększenie liczby baz, do których trafiają teksty, wypełniamy kolejne wymogi.

Ponadto uzyskaliśmy grant MNiSW na kilka inicjatyw, w tym promocję pisma w kraju i zagranicą, pozyskanie zagranicznych recenzentów oraz autorów. W zeszłym roku ogłosiliśmy międzynarodowy „call for papers”, co okazało się dość pomyślne. W tym roku mamy kolejny call – aktualnie tworzymy numer tematyczny o polityce migracyjnej.

Wróć