logo
FA 10/2020 informacje i komentarze

Nie było mocnych na poznaniaków

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskali najlepsze wyniki w jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

LEK to egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Składa się z 200 zadań zamkniętych, z których każde zawiera pięć możliwych odpowiedzi – tylko jedna jest prawidłowa. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 – cztery zadania zostały unieważnione. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6330 osób (jedna została zdyskwalifikowana), które uzyskały średnio 122,5 punktu. Najlepszy wynik (169 pkt.) uzyskał absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś najgorszy (44 pkt.) absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sprawdzianu nie przebrnęło 1458 zdających, którzy uzyskali wynik poniżej 56%.

Przed rokiem we wszystkich trzech kategoriach – wśród debiutantów, lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach oraz ponad 2 lata temu – absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zajęli drugie miejsca. Tym razem nie mieli sobie równych. W gronie 3524 zdających po raz pierwszy, ze średnim wynikiem 129,77 pkt., wyprzedzili Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (128,54 pkt., awans z 8. miejsca) i ubiegłorocznego lidera – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (127,50 pkt.). W sumie egzamin zdało 2638 osób, czyli trzy czwarte debiutantów. To spadek w porównaniu z ubiegłorocznym LEK-iem o ponad 10 punktów procentowych.

Nie najlepiej poszło, podobnie jak jesienią 2019, absolwentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (121,93 pkt.) oraz – to najgorszy wynik – Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (121,65 pkt.). Spośród 120 absolwentów uczelni zagranicznych, egzamin zdało 27. Ich średni wynik to 100,75 pkt. Z absolwentów studiów anglojęzycznych (97,67 pkt.) o sukcesie może mówić jedynie co piąty.

Absolwenci UMP (129,93 pkt.) okazali się najlepsi także na tle osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat. Z 5705 zdających test zaliczyło 4484 (79%). To też wynik zdecydowanie gorszy niż przed rokiem (o ponad 9 p.p.). Podium uzupełniają: CM UJ (129,40 pkt.) i Gdański Uniwersytet Medyczny (128,19 pkt.), który zastąpił w czołówce Warszawski Uniwersytet Medyczny (spadek na 7. miejsce). Także w tej kategorii najsłabsi byli absolwenci SUM w Katowicach (122,20 pkt.) i CM UMK w Bydgoszczy (121,93 pkt.). Powodów do dumy nie mają absolwenci uczelni zagranicznych (uzyskali średnio 104,42 pkt., a zdało 20 z 67) i studiów anglojęzycznych (średnia 97,17 pkt., zaliczyło 21 ze 101).

Spośród lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, zdał jedynie co trzeci (199 z 624 podchodzących do egzaminu). Absolwenci UMP (124,52 pkt.) zamienili się miejscami z GUMed (123,75 pkt.), a na trzecie miejsce z szóstego awansował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (122,00 pkt.). Najsłabiej wypadli absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (94,48 pkt.). Lepiej od nich zaprezentowali się nawet absolwenci uczelni zagranicznych (98,41 pkt., zdało 43 z 259). Absolwenci studiów anglojęzycznych uzyskali średnią 91,89 pkt. (zdało 3 z 36 osób).

Z kolei do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej przystąpiły 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Nie przebrnęło go 238 absolwentów. Maksymalny wynik wyniósł 177 (GUMed), a minimalny 49 punktów (uczelnie zagraniczne).

Spośród 888 debiutantów zdało 786, a najlepiej spisali się absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uzyskali średnią 140,53 pkt., wyprzedzając kolegów z GUMed (140,02 pkt.) i WUM (139,80 pkt.).

Te same uczelnie, tylko w innej kolejności, znalazły się na podium w najliczniejszej grupie zdających: lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Zdało 1015 na 1136 przystępujących do testu. Najlepszy wynik osiągnęli absolwenci GUMed (140, 72 pkt.), przed WUM (140,11 pkt.) i UMB (139,05 pkt.).

W gronie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, WUM (133,14 pkt.) wyprzedził GUMed (133,0 pkt.) i SUM (128,17 pkt.). Powiodło się 168 spośród 285 zdających.

traman

Wróć