logo
FA 10/2020 W stronę historii

Magdalena Bajer

Modzelewscy

Karol Modzelewski ma w dorobku publikacje poświęcone mało znanym zagadnieniom z okresu początków państwa polskiego, które interpretował na szerokim tle międzynarodowym, w kontekście wydarzeń w krajach o dłuższej niż nasza historii.