logo
FA 10/2020 Środowisko akademickie w okresie PRL

Piotr Franaszek

Kontrola operacyjna uczelni przez Służbę Bezpieczeństwa

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu stosunkowo niewielu agentów działających na uczelniach zwerbowano na podstawie materiałów kompromitujących, nawet jeśli wliczy się w to obawę przed odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną. Nieuzasadnione wydają się twierdzenia o częstym stosowaniu szantażu podczas działań werbunkowych prowadzonych wobec pracowników akademickich.