logo
FA 10/2020 Felieton

Henryk Grabowski

Czy nauka może być doskonała?

Już dawno miałem o tym napisać, ale jakoś zawsze cisnęły się pod pióro sprawy, które wydawały się ważniejsze lub bardziej aktualne. Chodzi mi o wprowadzoną dwa lata temu zmianę nazwy Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego na Radę Doskonałości Naukowej.