logo
FA 10/2020 Środowisko akademickie w okresie PRL

Agata Zysiak

Czerwona uczelnia w robotniczym mieście. Początki Uniwersytetu Łódzkiego 1945-1950

Debaty analogiczne do głosów Kotarbińskiego i Chałasińskiego toczyły się na łamach prasy, podczas wykładów, nielicznych jeszcze konferencji i zjazdów, na uczelnianych korytarzach i w prywatnych domach. Jeden z ważniejszych rozdziałów w historii powojennej konfrontacji różnorodnych wizji rozwoju uniwersytetów i szkolnictwa wyższego został zapisany właśnie na Uniwersytecie Łódzkim.