logo
FA 10/2020 Felieton

Leszek Szaruga

44 zettabajty

(…) „w tym roku ilość danych na świecie sięgnie 44 zettabajtów, czyli bilionów megabajtów”. (…) wiadomość ta zdaje się być porażająca, wskazuje bowiem na niedające się już chyba ogarnąć tempo ewolucji informacyjnej.