logo
FA 1/2023 życie akademickie

Rozmowa z prof. Anną Goebel z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Tkanina nieoczywista

Tkanina nieoczywista 1

Student decyduje o rodzaju swoich działań i jest za nie odpowiedzialny. Oczywiście pomagamy mu, pełniąc rolę stymulatora jego rozwoju. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami, uwzględniając ich poszukiwania i aktualny stan świadomości artystycznej.