logo
FA 1/2023 życie akademickie

Jarosław Krajka, Magdalena Sowa

Quo vadis, philologia?

Quo vadis, philologia? 1

Oferta programowa studiów filologicznych jest wypadkową wielu czynników, takich jak m.in. tradycje i misja szkoły wyższej (i/lub instytutu, katedry), zasoby kadrowe, badania naukowe. W ostatnich latach o kształcie programu studiów mocno decydują czynniki zewnętrzne natury polityczno-oświatowej, społecznej, gospodarczej czy demograficznej.