logo
FA 1/2023 informacje i komentarze

Podkarpacie ze szpitalem uniwersyteckim

Podkarpacie ze szpitalem uniwersyteckim 1

Fot. URz

Województwo podkarpackie pozostawało do końca ubiegłego roku jedynym, obok świętokrzyskiego, bez uniwersyteckiej placówki medycznej. Z początkiem stycznia to się zmieniło. Podmiotem tworzącym Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie został Uniwersytet Rzeszowski, a sam szpital zyskał miano Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina. To kolejny krok URz w budowaniu solidnego zaplecza klinicznego dla kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych, a także badań klinicznych w zakresie nauk medycznych.

Uczelnia od dekady prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych, w tym najbardziej prestiżowym i wymagającym kierunku lekarskim. Współpracuje w tym zakresie z dwoma rzeszowskimi szpitalami klinicznymi. W 2016 r. rozpoczęto rozmowy o przejęciu jednego z nich. Plany pokrzyżowała konsolidacja jednostek podległych samorządowi województwa. Do rozmów powrócono z końcem 2020 roku. W kolejnych miesiącach prowadzone były prace nad ustaleniami dotyczącymi formy i warunków zmiany organu tworzącego KSW Nr 1. Po audycie prawno-finansowym szpitala senat uczelni wydał pozytywną opinię dotyczącą przejęcia. Pod koniec grudnia 2022 r. władze szpitala i uczelni podpisały porozumienie w tej sprawie.

Jego głównym założeniem jest stworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych oraz badawczych realizowanych w Kolegium Nauk Medycznych URz, zapewnienie zdolności do wykonywania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla mieszkańców województwa podkarpackiego, zapewnienie ich jakości i dostępności oraz rozwój działalności dydaktycznej i naukowej w oparciu o kadrę o najwyższych kompetencjach zawodowych.

KSW nr 1 to najstarszy rzeszowski szpital. Powstał w 1832 roku. Obecnie tworzą go trzy zakłady lecznicze: szpital ogólny, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (pulmonologia) oraz Podkarpackie Centrum Onkologii. W dwóch lokalizacjach znajduje się ponad 730 łóżek, 17 stacjonarnych klinik, 6 oddziałów dziennych i 25 poradni specjalistycznych. Szpital zatrudnia ponad 1800 osób, a w ubiegłym roku hospitalizowano tam 41 tys. pacjentów, udzielono 150 tys. porad i wykonano 13 tys. zabiegów. To wiodący szpital onkologiczny na Podkarpaciu, posiada m.in. onkologiczne oddziały zabiegowe, dzienny oddział chemioterapii, zakład radioterapii oraz pracownie diagnostyczne. Prowadzi także Podkarpacki Rejestr Nowotworów, jeden z 16 populacyjnych rejestrów tego rodzaju w całym kraju. Jako jedyny w województwie w ramach funkcjonującej sieci jest kwalifikowany do trzech profili: jako szpital onkologiczny, pulmonologiczny oraz II stopnia.

Łączna kwota zaplanowanych na ten rok inwestycji w KSW nr 1 finansowanych ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i funduszy europejskich wynosi 57,5 mln zł. Uniwersytet w formie darowizny otrzymał nieruchomości o łącznej wartości 319,8 mln zł, które będą nadal bezpłatnie użytkowane przez szpital.

Przejęcie szpitala przez uniwersytet otwiera drogę do istotnej rozbudowy placówki. Kilka lat temu Uniwersytet Rzeszowski otrzymał na ten cel od podrzeszowskiej gminy Świlcza działkę o powierzchni przekraczającej 30 ha. W umowie zapisano, że do roku 2026 musi się na niej rozpocząć budowa szpitala. I to jest na razie jedyna pewna data dotycząca tej inwestycji. Uczelnia uzyskała też wstępną deklarację ministra zdrowia o gotowości sfinansowania tej inwestycji. Początkowo szacowano ją na 1,2 miliarda złotych. Teraz, m.in. wskutek inflacji i wzrostu cen w budownictwie, jej koszty są oceniane na blisko 2 mld zł.

(mu, mk)

Podkarpacie ze szpitalem uniwersyteckim 2

Fot. URz

Wróć