logo
FA 1/2023 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

15 grudnia 2022 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Aleksandra Maria Janowska (UŚ), Adam Piotr Makowski (USz), Beata Katarzyna Obsulewicz–Niewińska (KUL), Maria Ostasz (UPed Kraków)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Michał Krzysztof Baczyński (UŚ), Wojciech Dariusz Bożejko (PWr), Mariusz Jagieła (PO), Leszek Mariusz Kaczmarek (PKosz), Łukasz Piotr Kaczmarek (PŁ), Renata Kotynia (PŁ), Jerzy Łabanowski (PG), Adam Niewiadomski (PŁ), Magdalena Piasecka (PŚk), Jarosław Paweł Zuwała (ICPW Zabrze)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Aleksandra Marta Banaszkiewicz (WUM), Beata Sylwia Bergler–Czop (SUM), Dorota Agata Bomba–Opoń (WUM), Justyna Agata Drukała (UJ), Piotr Michał Eder (UMP), Krzysztof Gutkowski (KSW nr 1 Rzeszów), Zbigniew Krzysztof Jastrzębski (AWFiS Gdańsk), Krzysztof Kaliszewski (UMWr), Małgorzata Agnieszka Kędzia (UMP), Barbara Królak–Olejnik (UMWr), Witold Ludwik Krupski (UML), Krzysztof Artur Kucia (SUM), Piotr Andrzej Leszczyński (UMP), Wiesław Piotr Marcol (SUM), Artur Bartosz Niedzielski (CMKP Warszawa), Jacek Marian Piątek (Akademia Kaliska), Anna Elżbieta Polewczyk (UJK), Agnieszka Urszula Słopień (UMP), Tomasz Artur Stokłosa (WUM), Artur Stolarczyk (WUM), Piotr Lech Szopiński (IHiT Warszawa), Jolanta Ewa Zalejska-Fiolka (SUM), Marcin Paweł Zieliński (SSCP „Odrodzenie” Zakopane), Wiesław Ziółkowski (AWFiS Gdańsk)

NAUKI ROLNICZE: Dorota Konopacka (IO Skierniewice), Andrzej Rychlik (UWM)

NAUKI SPOŁECZNE: Robert Paweł Alberski (UWr), Agnieszka Alińska (SGH), Barbara Urszula Gawda (UMCS), Jarosław Adam Gołębiewski (SGGW), Ewa Maria Haman (UW), Alina Matuszak–Flejszman (UEP), ks. Mirosław Sitarz (KUL), Maciej Łukasz Walkowski (UAM)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Bogusław Bagiński (UW), Renata Małgorzata Gadzała–Kopciuch (UMK), Marek Dariusz Klonowski (PWr), Edyta Mariola Kostrzewa–Susłow (UPWr), Adam Paweł Rycerz (UJ), Krzysztof Jakub Sośnica (UPWr)

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Andrzej Tomasz Anderwald (UO)

SZTUKI: Łukasz Długosz (AMuz Gdańsk), Mariusz Jarosław Drzewicki (AMuz Łódź), Marek Adam Głowacki (UJK), Aleksandra Kazimiera Grucza–Rogalska (AMuz Gdańsk), Arkadiusz Kaczyński (UKW), Paweł Jan Krauzowicz (AMuz Kraków), Małgorzata Nowak (UMCS), Anna Olszewska (UMuz Warszawa), Tadeusz Jerzy Pietrzkiewicz (ASP Gdańsk), Alina Ratkowska (UMuz Warszawa), Włodzimierz Andrzej Siedlik (UPJPII), Tomasz Sobaniec (AMuz Kraków), Katarzyna Joanna Stroińska–Sierant (AMuz Poznań)

Ponadto Prezydent RP przekazał nominację profesorską na ręce małżonki zmarłego profesora Pawła Izdebskiego.

Wróć