logo
FA 1/2022 okolice nauki

Książki nadesłane

Maciej PIETRZAK, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. Wydanie drugie. Część pierwsza: Krajobraz. Tom 1, PWSZ im. J.A. Komenskiego w Lesznie, Leszno 2020.

Małgorzata WÓJCIK-DUDEK, Po lekcjach, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Marek PACUKIEWICZ, Krajobrazy kontekstu, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki, red. nauk. Jerzy WOŹNICKI, Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2021.

„…A małe dzieci do ognia wrzucali”. Antologia wypracowań szkolnych (1945-1946) na temat II wojny światowej, wstęp i oprac. Maciej WRÓBLEWSKI, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021, seria: Biblioteczka Dziecięca.

Michał Paweł MARKOWSKI, Polska, rozkosz, uniwersytet. Opowieść edukacyjna, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Zbigniew BANIA, Sibi, suisque ey Patriae ornamento. Fundacje artystyczne Koniecpolskich w XV-XVII wieku, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Maria FLAKUS, Osobowość i osiągnięcia w nauce, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Andrzej NIESPOREK, Życie społeczne jako proces praktyki, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Karolina TOMCZAK, Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Zbliżenia, Wyd. UŚ, Katowice 2021, seria: Dyskursy sztuk(i) 1.

Monika KORNASZEWSKA-POLAK, Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Karol PYKA, Msza Es-dur na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę dętą, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dominika DYKTA, Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Piotr BUŁAWA, Tax cancellation. A comparative analysis, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Hristo KYUCHUKOV, Socio-Cultural and Linguistic Aspects of Roma Education, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Gaston BACHELARD, Konteksty i interpretacje, pod red. Marty Ples-Bęben, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Maciej WOŹNY, Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Sherry SIMON, Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci, przekład zbiorowy, Wyd. UJ, Kraków 2020.

Damian WINCZEWSKI, Filozofia społeczna Róży Luksemburg, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021, seria: Monografie FNP.

Stosunek do szczepień ochronnych: sceptycyzm wobec nauki, red. Andrzej ELIASZ, Marek KRAWCZYK, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2021.

Łukasz AFELTOWICZ, Michał WRÓBLEWSKI, Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021.

Marcin GACEK, Ukąszenie Monomacha. Konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą w latch 1648-1667. Studium socjologiczne z pogranicza wojny, literatury i polityki, „Śląsk” Wyd. Nauk., Katowice 2021.

Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Tuwim. Pęknięcie, Wyd. UŁ, Łódź 2021, seria: Projekt: Egzystencja i Literatura.

Maria CIESIELSKA, Paweł JARNICKI, Ludwik Fleck – mikrobiolog i filozof, OW PW, Warszawa 2021.

Agnieszka DEMCZUK, SARS-Co-V-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Wyd. UMCS, Lublin 2021.

Wojciech GASPARSKI, Filozofia praktyczności. Traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021.

Lech GIEMZA, „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza, Instytut Literatury, Kraków 2021, seria: Biblioteka Krytyki Literackiej.

Wacław LEWANDOWSKI, Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Instytut Literatury, Kraków 2020, seria: Biblioteka Krytyki Literackiej.

Wróć