logo
FA 1/2022 informacje i komentarze

Wydarzenia

Katowice stolicą nauki

Wydarzenia 1

Fot. Julia Agnieszka Szymala

KATOWICE W 2024 roku Europejskim Miastem Nauki będą Katowice. W stolicy Górnego Śląska odbędzie się wtedy EuroScience Open Forum 2024 – wydarzenie poświęcone badaniom naukowym i innowacjom. Jego organizatorem jest European Association for the Advancement of Science and Technology, które co dwa lata (począwszy od 2004 roku) przyznaje tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Dzierżyły go już Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza i Triest. W tym roku EMN będzie holenderska Lejda. Ideą jest ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic. Duże znaczenie w wyborze Katowic miał sukces Śląskiego Festiwalu Nauki, którego pomysłodawcą i liderem jest Uniwersytet Śląski. W Katowicach działa 12 uczelni (6 publicznych i 6 niepublicznych) oraz 5 instytutów badawczych. Jest też Oddział PAN.

Tuzin Uniwersytetów Europejskich

WROCŁAW Politechnika Wrocławska dołączy do Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering. Sieć powstała w 2019 r. Jej członkami są obecnie: Uniwersytet w Grenoble, Uniwersytet w Lizbonie, Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie, Aalto University, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt (lider), Politechnika w Turynie, Uniwersytet Techniczny Katalonii. Wspólnie z PWr do Unite! dołączy Politechnika w Grazu. W ośrodkach tych kształci się blisko 170 tys. studentów. Uczelnie ściśle współpracują przy ponad 80 projektach, a z możliwości wyjazdów w ramach sieci skorzystało już ponad 2 tys. studentów. Politechnika Wrocławska jest 12 polskim Uniwersytetem Europejskim. Tylko Politechnika Poznańska pełni rolę koordynatora swojego konsorcjum. W dwóch dotychczasowych konkursach KE wyłoniono 41 sojuszy, których dofinansowanie unijne wynosi łącznie ponad 280 mln euro.

Nasi na okładce „Nature”

Wydarzenia 2

Źródło: “Nature”

WARSZAWA Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwsi zaobserwowali rezonanse Feshbacha pomiędzy pojedynczym jonem i ultrazimnymi atomami. Otwiera to drogę do kolejnej generacji eksperymentów, w których stan kwantowy jonu będzie można znacznie łatwiej kontrolować. Niższa energia i dłuższy czas życia jonu pozwolą na zbadanie nowych zjawisk i wytworzenie nowych interesujących stanów kwantowej materii, które z jednej strony pomogą lepiej zrozumieć kwantową naturę świata, a z drugiej będą kolejnym elementem rodzących się technologii kwantowych. Można się spodziewać, że rezonanse Feshbacha pomiędzy jonem i atomami zostaną w krótkim czasie zaobserwowane również dla innych kombinacji pierwiastków. Artykuł podsumowujący wyniki badań zespołu dr. hab. Michała Tomzy (laureata Nagrody NCN w 2020 r.) ukazał się w „Nature”. Publikacja została dodatkowo wyróżniona na okładce czasopisma.

W Izraelu o Polsce

HAJFA Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich otwarto na Uniwersytecie w Hajfie. To pierwsza tego typu placówka na terenie Izraela. Tym samym uczelnia stała się jednostką realizującą programy badawcze obejmujące język, historię czy kulturę polską. Liderem HIUPS (Interdisciplinary Unit for Polish Studies at University of Haifa) został prof. Marcos Silber, który zajmuje się polsko-żydowską historią XIX i XX wieku, a zwłaszcza tworzeniem się myśli narodowej w obu społecznościach. Zainteresowania naukowe doktorantów i postdoków związanych z Ośrodkiem obejmują nowoczesne muzealnictwo, życie codzienne Żydów w przedwojennej Polsce czy urbanistykę osiedli żydowskich w Łodzi. Jednostka będzie też organizowała wydarzenia dla szerokiej publiczności promujące nadwiślańską historię, dziedzictwo i naukę. Ośrodek powstał dzięki współpracy MSZ, MEiN i NAWA. Roczne koszty utrzymania Ośrodka szacowane są na poziomie 122 tys. euro.

Medal dla prawdziwego akademika

Wydarzenia 3

Fot. FUAM

POZNAŃ Kierujący od 20 lat Poznańskim Laboratorium Węglowym prof. Tomasz Goslar został uhonorowany medalem Homini Vere Academico, przyznanym przez rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dołączył do grona ponad 20 uczonych wyróżnionych tym odznaczeniem. Jest światowym ekspertem w dziedzinie badań chronologii i mechanizmów dawnych zmian klimatu. Działające pod jego kierownictwem PLR zajmuje się określaniem wieku próbek dla instytucji z całego świata. Wśród badanych materiałów zawierających węgiel są między innymi: kości, osady z dna jezior, gleba, ceramika, malowidła naścienne, tkaniny, papier i pergamin. Laboratorium jest wspólną inicjatywą UAM oraz Fundacji UAM. Funkcjonuje od 20 lat w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Otrzymują go osoby „spełniające wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

W Wielkopolsce połączyli siły

POZNAŃ Z początkiem tego roku rozpoczął działalność Poznański Instytut Technologiczny. W ten sposób zintegrowano w jeden organizm pięć działających dotąd w stolicy Wielkopolski instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Technologii Drewna, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Obróbki Plastycznej oraz Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Centra badawcze nowego podmiotu, które w przyszłości mają być zlokalizowane na wspólnym kampusie, będą prowadzić prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. PIT zatrudnia ok. 700 osób i dysponuje ponad 70 unikatowymi urządzeniami badawczymi, co uczyni go drugim – po Instytucie Lotnictwa – największym instytutem Łukasiewicza.

Słoneczny symulator

Wydarzenia 4

Fot. PŚk

KIELCE Na Politechnice Świętokrzyskiej zaświeciło… sztuczne słońce. Dzięki nowoczesnemu symulatorowi naukowcy będą mogli prowadzić badania nad panelami fotowoltaicznymi. W Polsce są trzy takie urządzenia, ale to o największej mocy znajduje się w Kielcach. Przyjechało z Holandii. Inwestycja pozwalająca w warunkach laboratoryjnych wytworzyć promieniowanie, które wiernie odzwierciedla działanie naturalnego słońca, kosztowała 1,3 mln zł. Dzięki temu można przetestować wydajność urządzeń solarnych, takich jak kolektory i ogniwa słoneczne. Symulator pomoże w badaniach ogniw fotowoltaicznych zarówno nowych, które producenci dopiero chcą wprowadzić na rynek, jak i tych, które już są w użyciu, ale nie wiadomo, czy jeszcze efektywnie pracują. Sztuczne słońce posłuży także studentom kierunków związanych z energetyką i odnawialnymi źródłami energii.

Doktorat h.c. – prof. Janusz Mroczka

Wydarzenia 5

Fot. Zbigniew Sulima

KRAKÓW Wybitny metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, odebrał 8 grudnia tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Uhonorowano go za badania nad matematycznymi uwarunkowaniami problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną prowadzonej przez prof. Mroczkę od 30 lat współpracy z AGH, głównie z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Laureat zawodowo związany jest z Politechniką Wrocławską, gdzie kieruje założoną przez siebie Katedrą Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Wcześniej tytuł dhc przyznały mu politechniki: Lubelska (2014), Opolska (2017) i Gdańska (2019) oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (2019).

Politechnika w ECIU

ŁÓDŹ Politechnika Łódzka jest pierwszą polską uczelnią w European Consortium of Innovative Universities. Należy do niego 13 uczelni z Danii, Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Francji, Litwy, Szwecji, Finlandii, Meksyku, Norwegii, Holandii i Włoch. Celem konsorcjum jest rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania i rozwoju naukowego, współpraca w zakresie projektów badawczych i wymiany pracowników oraz studentów, a także wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego. Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU) powstało w 1997 r. Jest finansowane przez UE. Od marca ub.r. na czele ECIU stoi Màrius Martínez, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Universitat Autonoma de Barcelona.

Złoty Medal dla chemika

WARSZAWA Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej otrzymał Złoty Medal Chemii 2021. W pracy dyplomowej opisał wpływ zmian w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach biologicznych. Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te zjawiska jest wiązanie wodorowe, którego analiza była głównym celem pracy. Ponadto w badaniach wykorzystano, po raz pierwszy do opisu tego typu układów, model cSAR. Laureat dostał w nagrodę 10 tys. zł. Srebrny Medal Chemii trafił do Karoliny Urbanowicz (także PW), a Brązowy – do Dominiki Krok (Politechnika Krakowska). Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont.

Cyber Science na Śląsku

Wydarzenia 6

Fot. PŚ

KATOWICE Pierwsze polskie interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze łączące technologię, legal engineering oraz kompetencje cyfrowe powstaje na Śląsku. Porozumienie o jego utworzeniu podpisali rektorzy Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE podejmie badania w zakresie legal tech oraz legal engineering. Przedmiotem zainteresowania naukowców będą też zagadnienia z zakresu eco smart city, digital economy, digital heritage, digital culture oraz eGamingu. Konsorcjum zadba także o kształcenie młodzieży na poziomie I, II oraz III stopnia w obszarach swojego zainteresowania. Planowane jest utworzenie interdyscyplinarnych ścieżek dydaktycznych dla studentów z udziałem NASK, w tym nowoczesnego e-learningu. Rozpoczęcie działalności planowane jest w kolejnym roku akademickim.

Od badań do terapii

Wydarzenia 7

Fot. SGGW

WARSZAWA W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otwarto Centrum Medycyny Translacyjnej. To pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie wyposażony w unikatową, niezwykle zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, która pozwoli prowadzić badania wdrożeniowe wykorzystywane w medycynie, w tym również weterynaryjnej. Założenia badawcze oraz skuteczność leczenia pacjenta będą weryfikowane na etapie doświadczeń na modelach zwierzęcych. Jednostka posiada znakomicie wyposażone pracownie do badań obrazowych i czynnościowych, zaawansowanej analityki medycznej, hodowli komórkowych i tkankowych oraz zwierzętarnie dla zwierząt laboratoryjnych, gospodarskich i towarzyszących. Pierwszym realizowanym tam projektem będą badania prof. Zbigniewa Gałązki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który wraz z naukowcami SGGW zajmie się zastosowaniem leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych.

ALMA połączy biblioteki

POLSKA W siedmiu uczelniach zostanie wdrożony najnowocześniejszy na świecie system biblioteczny ALMA. Otrzymają go: Biblioteka Główna UMCS, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Systemem objęty zostanie także Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Działający w chmurze program pozwoli na połączenie katalogów oraz umożliwi użytkownikom korzystanie z ujednoliconych informacji o zbiorach. Obsługa prowadzona będzie poprzez przeglądarkę internetową. Zasoby każdej instytucji włączonej do systemu będą współkatalogowane z Biblioteką Narodową. Wszystkie koszty związane z podłączeniem i utrzymaniem systemu poniesie Biblioteka Narodowa. Budżet w NPRCz na wdrożenie systemu ALMA w 500 bibliotekach wynosi 41,2 mln zł. Jego wdrożenie zaplanowano na przełomie 2022 i 2023 roku.

Królewska nagroda

Wydarzenia 8

Fot. QSNA

WARSZAWA Julia Osiecka, studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwyciężyła w polskiej edycji konkursu Queen Silvia Nursing Award. Doceniono jej pomysł na poprawę zdrowia pacjentów cierpiących na demencję poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii VR. Projekt polega na wprowadzaniu seniorów w świat wirtualnej rzeczywistości i stymulowaniu mózgu pacjenta za pomocą odpowiednich, wcześniej ustalonych kolorów, obrazów i aktywności. Studentka WUM chciałaby dowiedzieć się, jak proces ten wpływa na kondycję psychoruchową pacjenta i jak może poprawić jakość jego zdrowia. W nagrodę otrzymała stypendium w wysokości 25 tys. zł oraz dyplom od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii. W dotychczasowych pięciu konkursach wzięło udział ponad 700 uczestników, którzy zgłosili ponad 1000 pomysłów.

Poczują się jak maklerzy

KOSZALIN Laboratorium finansowo-giełdowe powstaje na Politechnice Koszalińskiej. Będzie przypominać profesjonalne biuro maklerskie i pracownię analityków finansowych. Sala zostanie wyposażona w specjalny sprzęt umożliwiający śledzenie najważniejszych informacji z rynków finansowych: indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i najważniejszych giełd światowych, notowań spółek z warszawskiej giełdy, notowań rynku surowców i kursów walutowych. Powstanie 20 stanowisk pozwalających na pracę w mniejszych grupach i łatwy dostęp do danych. Podczas zajęć studenci ekonomii oraz finansów i rachunkowości zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą zarządzania finansami osobistymi i planowaniem budżetu, a także w zakresie finansów behawioralnych i psychologii inwestowania oraz strategii i systemów inwestowania. Podczas zajęć będą mogli symulować rzeczywiste scenariusze wydarzeń na GPW.

70 szczytów na 70-lecie

Wydarzenia 9

Fot. Archiwum

WARSZAWA Ponad 350 kilometrów przemierzonych szlaków, 70 zdobytych szczytów górskich, w tym 7 zaliczanych do Korony Gór Polski – to bilans wyprawy, którą żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej uczcili 70-lecie uczelni. W akcji promującej jubileusz wzięło udział 18 żołnierzy, w tym 14 podchorążych z uczelnianej organizacji Woda Ląd Powietrze, dwóch oficerów kadry batalionu oraz dwóch oficerów Studium Szkolenia Wojskowego. Uczestnicy ekspedycji zdobyli 70 szczytów górskich Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Gór Kaczawskich, Tatr, Gór Izerskich, Karkonoszy, Gór Sokolich i Gór Świętokrzyskich. Wśród zdobytych szczytów są m.in.: Giewont, Kasprowy Wierch, Śnieżka, Pilsko i Babia Góra. Suma podejść, jaką musieli pokonać podczas wędrówek, wyniosła 17 954 m.

KRASP w olimpijskiej rodzinie

WARSZAWA Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dołączyła tym samym m.in. do Akademickiego Związku Sportowego. W specjalnej uchwale rektorzy zadeklarowali przestrzeganie postanowień Karty Olimpijskiej. Uczelnie zrzeszone w KRASP będą stanowiły zaplecze eksperckie wspomagające PKOl w zakresie realizacji projektów i inicjatyw edukacyjnych, wydawniczych i naukowych. – Chcemy, żeby mury polskich uczelni były otwarte dla wszystkich sportowców. Zależy nam, by kończyli taką uczelnię, jaką chcą, niekoniecznie o profilu sportowym, adekwatną do ich oczekiwań i pozasportowych pasji – podkreślił prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który będzie reprezentować KRASP w pracach PKOl. W tym roku największym wyzwaniem będzie organizacja udziału Polaków w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022, które odbędą się w dniach 4–21 lutego. KRASP świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Patronat medialny nad obchodami objęło „Forum Akademickie”.

NiUS Radio już nadaje

Wydarzenia 10

Fot. NiUS Radio

SZCZECIN Rozpoczęło działalność NiUS Radio – nowa rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowania do startu trwały wiele miesięcy. W ramówce znajdują się audycje o tematyce naukowej, kulturalnej i sportowej, a także formy publicystyczne, wywiady i dyskusje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe. Nadawane są też wiadomości z życia uczelni. Integralnym elementem radia jest portal, na którym umieszczono m.in. bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów. Audycje tworzy kilkuosobowy zespół, którym kieruje dr Konrad Wojtyła, pełnomocnik rektora ds. utworzenia i zarządzania Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. To ogólnouczelniana jednostka US o charakterze edukacyjno-promocyjnym działająca w zakresie komunikacji medialnej.

Wyjadą ze stypendium

WARSZAWA Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Tokijski, Instytut Maxa Plancka – to w tych m.in. ośrodkach swoje badania będą prowadzić stypendyści Programu Bekker NAWA. W IV konkursie wyłoniono 176 laureatów, którzy wyjadą do ponad 30 krajów. Największa grupa do ośrodków zlokalizowanych w USA (36 osób), Niemczech (17), Hiszpanii (14) oraz Wielkiej Brytanii (13). W czasie pobytów, trwających od 3 do 24 miesięcy, stypendyści będą mogli wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę. Wśród tegorocznych stypendystów najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele nauk przyrodniczych (71 osób).

Premierowy hub

Wydarzenia 11

Fot. Tomasz Koryszko

LUBLIN W Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otwarto siedzibę Lublin Erasmus+ HUB. To pierwszy w Polsce punkt informacyjno-promocyjny dla programów Erasmus+. Ma za zadanie integrować potencjał lubelskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych. Do najważniejszych zadań nowej jednostki będzie należało angażowanie uczniów i studentów w życie społeczne, debatę, a także kształtowanie polityki poprzez wymiany międzynarodowe i praktyki na zagranicznych uczelniach ściśle związane z tematyką cyfryzacji oraz ekologii. Punktem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W 2023 roku Lublin będzie Europejską Stolicą Młodzieży.

Pod Wawelem nagrodzili badaczy

Wydarzenia 12

Fot. Bogusław Świerzawski

KRAKÓW Nagrody Miasta Krakowa za rok 2021 trafiły w komplecie do naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatem został dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki, autor metody nazwanej kodowaniem ANS (Asymmetric Numeral Systems), która pozwala na kompresję danych m.in. w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Nagrodzono także prof. Krzysztofa Pyrcia (na fot.), który w Małopolskim Centrum Biotechnologii utworzył Pracownię Wirusologii i do dziś jest jej kierownikiem, lideruje grupie badawczej Virogenetics. Laur przyznano również prof. Wojciechowi Branickiemu i dr. hab. inż. Pawłowi Łabajowi z MCB, którzy w odpowiedzi na pojawienie się pierwszych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, stworzyli interdyscyplinarny zespół ds. badań nad koronawirusem. Naukowcy prowadzili monitoring obecności wirusa pod Wawelem, śledzili jego ewolucję, a także realizowali badania nad biologią zakażenia i nowymi lekami.

Reelekcja szefa KRD

Wydarzenia 13

WARSZAWA Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wśród zaplanowanych przez niego działań na ten rok są m.in.: kontynuacja projektu PhD Mental Health, rozszerzenie funkcji lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta, targi pracy Work & Science Forum, a także cykl internetowych rozmów z ekspertami na tematy związane z pracą naukową, przygotowywaniem doktoratu oraz dotyczące popularyzacji nauki. Zapowiedział również podniesienie podstawy stypendiów w szkole doktorskiej i regulację kwestii związanych z urlopami zdrowotnymi, macierzyńskimi i macierzyńskimi. Jest trzynastym w historii i drugim wywodzącym się z SGGW (po Robercie Kiliańczyku w kadencjach 2012 i 2013) przewodniczącym KRD. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt.

Geny a przebieg COVID-19

BIAŁYSTOK Naukowcy zidentyfikowali wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Szacuje się, że posiada go nawet 14% Polaków, choć ogółem w populacji europejskiej występuje z częstością około 9%. Badanie, które przeprowadzono na blisko 1,5 tys. pacjentów, wykazało, że oprócz zaawansowanego wieku i otyłości, czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, i to nawet bardziej istotnym niż tzw. choroby współistniejące, jest profil genetyczny. Posiadanie jednej z wersji genu zlokalizowanego na chromosomie 3 sprawia, że w przypadku zakażenia koronawirusem jesteśmy bardziej narażeni na ciężki, a nawet śmiertelny przebieg COVID-19. Wyniki prac naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie umożliwią opracowanie prostego testu genetycznego, który pomoże wcześniej zidentyfikować osoby narażone na gwałtowny przebieg choroby.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Andrzej Charytoniuk, Ewa Chojnacka, Artur Dziekański, Kamil Dziewit, Ewa Jankiewicz, Anna Korzekwa-Józefowicz, Agnieszka Książkiewicz, Agnieszka Lizak, Monika Stojowska, Krzysztof Szwejk, Jacek Szymik-Kozaczko, Marcin Tomkiel, Marta Wojtach, Łukasz Wspaniały, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebooku

i na Twitterze

Wróć