logo
FA 1/2021 życie naukowe

Marlena Siwiak, Marian Siwiak

Wyścig na dno

Jeśli dostrzeżemy, że używany w ocenie pracy badawczej indeks cytowań jest niczym innym jak indeksem popularności konkretnej pracy, badacza czy ośrodka naukowego, oczywiste się stanie, że wpływy z badań naukowych, a co za tym idzie samo być albo nie być naukowca, są uzależnione w głównej mierze od… popularności.