logo
FA 1/2021 informacje i komentarze

Mariusz Karwowski

Parlament wspólnych wartości

Parlament wspólnych wartości 1

Mateusz Wojciech Grochowski, absolwent kierunku lekarskiego i student Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku Dominika Leżańskiego (czyt. na str. 8-9). W latach 2017–2019 kierował Samorządem Studentów UMB. Przewodniczył także Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Reprezentuje studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest szesnastym szefem PSRP.

– Wyzwaniem na kadencję 2021 jest wciąż zdalna formuła wszelkich aktywności: pracy, wydarzeń, nauki. W poprzedniej kadencji jednym z dominujących akcentów było wsparcie psychologiczne i chciałbym, by ten wątek nadal był mocno obecny w działalności Parlamentu – deklaruje Grochowski.

Wśród swoich planów wskazuje też stworzenie inicjatywy pod nazwą Start Młodego Samorządowca. Pozwoli ona osobom rozpoczynającym swoją przygodę z samorządem na zdobywanie doświadczeń pod okiem doświadczonych koleżanek i kolegów. Zamierza też skoncentrować się na projektach skierowanych do studentów rozpoczynających swoją karierę na rynku pracy.

– Obserwuję duże zainteresowanie podejmowaniem aktywności zawodowej już w trakcie studiów. Zależy mi, by każda młoda osoba miała szansę na płynne przejście z życia studenckiego do zawodowego. Odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse na wejście na rynek od razu po ukończeniu studiów albo nawet w ich trakcie – mówi nowy szef PSRP.

– Przygotujemy dużą kampanię informacyjną o funkcjonowaniu w szeroko pojętym dorosłym życiu. Przeprowadzimy akcje promocyjne, szkolenia online z pisania cv czy radzenia sobie ze stresem np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poruszymy kwestie związane z różnymi formami umów czy kupnem mieszkania. Zależy mi, by Parlament Studentów angażował się w problemy społeczne oraz zdrowotne dotyczące studentów – mówi szef PSRP. Swoją kadencję na stanowiska szefa organizacji zamierza realizować zgodnie z hasłem „Parlament wspólnych wartości”.

W swoim programie wyborczym Grochowski zapowiedział także m.in. przygotowanie kwestionariusza do ewaluacji zajęć prowadzonych w najbliższym semestrze, uwzględniającego pytania dostosowane do różnego typu uczelni i zajęć, oraz przeprowadzenie monitoringu sytuacji osób z niepełnosprawnościami i udzielanego im przez uczelnie wsparcia. Za jeden ze swoich priorytetów uznał promowanie i angażowanie się w inicjatywy wspierające współpracę międzynarodową (np. program Uniwersytetów Europejskich) oraz wspieranie uczelni w wykorzystywaniu możliwości, jakie stwarza program Erasmus+ nie tylko z perspektywy mobilności studenckiej, lecz także tworzenia projektów międzynarodowych, których beneficjentami mogą być studenci.

Mariusz Karwowski

Wróć