logo
FA 1/2021 wojna kulturowa

Adam Skowron, Janusz Sytnik-Czetwertyński

O problemie wojny kulturowej – filozoficznie

Wojna kulturowa przemocą utożsamia człowieka z jakąś postawą. W konsekwencji obok kompetencji naukowych istotna staje się tożsamość światopoglądowa czy polityczna. Profesjonalizm ustępuje tu miejsca dyletanctwu, co maskowane jest widocznym zaangażowaniem w wojnę kulturową.