logo
FA 1/2021 życie naukowe

Piotr Niedzielski

Herbarium Pomeranicum

O mariażu nauk biologicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości

Zrodziła się koncepcja digitalizacji zasobów zielników kilku uczelni w jeden zielnik, dla którego w sposób naturalny przyjęto nazwę „pomorski” (Szczecin-Słupsk-Gdańsk). Projekt ten wpisywał się w światową tendencję digitalizacji i powszechnego publicznego udostępniania zbiorów herbariów.