logo
FA 1/2021 informacje i komentarze

Dominik Leżański

Dwa lata do przodu

Dwa lata do przodu 1

Gdy pierwszego stycznia 2019 roku rozpoczynałem kadencję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, nie spodziewałem się, że te dwa lata będą tak intensywne. Oceniam ten czas bardzo pozytywnie, choćby z punktu widzenia rozwoju organizacji. W tej ocenie utwierdzają mnie liczne nowe projekty i skuteczne działania, które podjęliśmy w odpowiedzi na wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz pandemię COVID-19. Jednak zdecydowanie największą satysfakcję sprawiło mi zbudowanie zespołu zaangażowanych ludzi z różnych uczelni, miast i kierunków studiów, którzy chcą wspólnie działać w organizacji na rzecz studentów, wymyślając i realizując fantastyczne projekty. Niestety, na początku kadencji musiałem zmierzyć się z kilkoma problemami finansowymi. Udało się je rozwiązać. Nasi następcy, czyli nowe władze statutowe PSRP, rozpoczynają kadencję z przyjemną budżetową nadwyżką. Aktualnie Parlament Studentów RP ma stabilną sytuację finansową.

Koronawirus zmienił plany wszystkim, a Parlament Studentów RP nie był pod tym względem wyjątkiem. Musieliśmy stworzyć je od początku, wprowadzając zupełnie nowe działania, czasami z dnia na dzień. Przykładem jest projekt „Student sam w domu” zachęcający do dbania podczas pandemii o bezpieczeństwo swoje i bliskich, a jednocześnie pokazujący rozmaite możliwości, jakie czekają na studentów w domu, na wyciągnięcie ręki. Przez 88 dni, oprócz udostępnianych infografik i pomysłów, zrealizowaliśmy 19 szkoleń i webinariów, dostępnych dla wszystkich oraz sesję Q&A z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Niewątpliwie skorzystało na tym wielu studentów, a także zwiększyła się zdecydowanie rozpoznawalność Parlamentu Studentów wśród żaków, także tych niezaangażowanych wcześniej w działalność studencką. Przeprowadziliśmy dwie edycje Akademii Parlamentu Studentów RP, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich czy Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Organizacja tych wydarzeń w formie online była nie lada wyzwaniem, ale nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy dalej aktywnie działać na rzecz środowiska studenckiego w Polsce, które przecież istnieje także w czasie pandemii.

Dwa lata do przodu 2

Wśród wszystkich projektów i inicjatyw najważniejsza tak naprawdę jest bieżąca działalność zespołu tworzącego Parlament Studentów RP. Dwa lata wytężonej pracy to coś z czego jesteśmy ze współpracownikami najbardziej dumni. Udało nam się błyskawicznie załatwić przedłużenie ważności legitymacji studenckich w momencie, kiedy wprowadzano ograniczenie funkcjonowania uczelni. Na bieżąco odpowiadaliśmy na tysiące spraw zgłaszanych przez studentów i samorządy studenckie, interweniowaliśmy w sytuacjach trudnych, prowadziliśmy setki szkoleń, przebudowaliśmy stronę internetową i uzyskaliśmy poparcie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszych postulatów dotyczących nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Przez dwa lata zdobyliśmy spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków konkursowych na realizację własnych projektów. Umiejętność zdobywania dodatkowego, zewnętrznego finansowania przedsięwzięć Parlamentu Studentów – i organizacji studenckich w ogóle, bo przecież prowadziliśmy na ten temat szkolenia dla samorządów studenckich – z pewnością pozostanie pewnym know how organizacji i ułatwi działanie naszym następcom.

Najważniejsza jest jednak inna kwestia: zbudowanie pozytywnego wizerunku Parlamentu Studentów RP wśród samych studentów, a także instytucji szkolnictwa wyższego i partnerów zewnętrznych. Przekłada się to m.in. na pozytywny odbiór prowadzonych przez nas akcji i dobre relacje z RGNiSW oraz KRASP.

Dwa lata do przodu 3Dwa lata kierowania najważniejszą organizacją studencką w Polsce – nie obawiam się użyć tego sformułowania – na dodatek umocowaną ustawowo, odcisnęły piętno także na moim charakterze i formacji. Ta praca pomogła mi rozwinąć kompetencje, które zdobyłem w Samorządzie Studenckim Politechniki Łódzkiej, którym wcześniej kierowałem. Mam poczucie dużego rozwoju osobistego. Z rzeczy, których się nauczyłem w tym okresie, wymienię tylko kilka. Najważniejsza jest umiejętność budowania od podstaw zespołu współpracowników. Stworzyliśmy – Rada Wykonawcza i Biuro PSRP – zespół osób reprezentujących różne środowiska akademickie, mających często odmienne poglądy, a jednak potrafiących razem skutecznie działać na rzecz studentów. Nauczyłem się dzielić odpowiednio zadania i czas, a także motywować tych ludzi do pracy. Nie zliczę, ile razy mogłem testować umiejętności dotyczące planowania i realizacji projektów, w tym określania budżetu czy harmonogramu. Bardzo dobrze poznałem sektor szkolnictwa wyższego i osoby, które aktywnie w nim działają, a od których wiele się nauczyłem.

Samorząd studencki daje możliwość zdobycia kompetencji, które procentują na rynku pracy, ale – co ważniejsze – poznania ciekawych osób z innych uczelni w całej Polsce. Z pewnością ci, którzy szukają nowych znajomości i lubią kontakt z ludźmi, odnajdą się w działalności studenckiej. Ale spokojnie, nie trzeba być ekstrawertykiem – tak naprawdę samorząd studencki ma tyle pól do działania, że każdy ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Studia to świetna okazja do sprawdzenia się w różnych okazjach, a działalność studencka pozwala na to w znacznie większym stopniu niż sama realizacja programu kształcenia. Wydaje mi się, że chcę organizować w przyszłości wydarzenia, a zrobienie kosztorysu i harmonogramu organizacji juwenaliów to dla mnie koszmar? Mogę jeszcze zmienić swoją ścieżkę zawodową, właśnie dzięki temu, że odpowiednio wcześnie miałem możliwość sprawdzenia siebie. I do tego gorąco zachęcam wszystkich studentów: do próbowania, szukania, testowania, aż znajdziecie tego typu aktywności, które sprawiają wam frajdę i satysfakcję. A jak już znajdziecie, to pozostanie tylko wdrożyć je w swoje życie zawodowe.

Dominik Leżański

Najważniejsze przedsięwzięcia stałe PSRP:

Krajowa Konferencja PSRP – to wydarzenie, które co roku przyciąga kilkuset przedstawicieli samorządów studenckich z całego kraju, na intensywne 4 dni pełne szkoleń, paneli dyskusyjnych i integracji.

Konferencja Ekspertów Praw Studenta PSRP – wyjątkowe wydarzenie skierowane do samorządowców odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów; każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu merytorycznym i metodycznym a także dostaje materiały poszkoleniowe (w tym wzór prezentacji).

Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP – wymiana doświadczeń między najbardziej doświadczonymi samorządowcami, panele dyskusyjne z udziałem praktyków i zaawansowane szkolenia to cechy charakteryzujące tego typu wydarzenia.

Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” – coroczne wyróżnienie najciekawszych inicjatyw samorządów studentów, najlepszych projektów studenckich, wyróżniających się organizacji oraz studentów i studentek. Zwycięzcy wybierani są w internetowym głosowaniu.

Najważniejsze projekty PSRP w kadencji 2019-20:

Studenckie prawa – jasna sprawa: akcja informacyjna skierowana do studentów, przybliżająca regulacje prawne z zakresu szkolnictwa wyższego, oraz dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich szkolenia; w ramach projektu powstały liczne artykuły i publikacje, dostępne, m.in. na stronie www.prawastudenta.edu.pl. Projekt w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Strefa Komfortu PSRP: bezpłatne konsultacje online ze specjalistami, szkolenia i konsultacje dla samorządów studenckich i uczelni, artykuły, webinaria i poradnik, a wszystko to w temacie zdrowia psychicznego, dbania o siebie i swoich bliskich, dostępne na stronie: www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl. Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

Konkursy skierowane do społeczności akademickiej – Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wyłonił najlepsze prace wieńczące studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Nagrodami przyznanymi w konkursie Aktywność kulturalna w środowisku akademickim wyróżniono najlepszych studentów, opiekunów oraz grupy i zespoły artystyczne za działanie, ale i promowanie aktywności kulturalnej na uczelniach. Oba konkursy zrealizowano w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

Student sam w domu to inicjatywa powstała w odpowiedzi na wprowadzone regulacje zawieszające funkcjonowanie uczelni. Ma zachęcać do ciekawego spędzenia czasu w domu z dbałością o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Studenci dzielili się swoimi doświadczeniami, które były publikowane na portalu Facebook oraz mieli możliwość wzięcia udziału w 19 szkoleniach i webinariach oraz 1 panelu Q&A z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Kształcenie zdalne – historia prawdziwa: pierwsze na skalę ogólnopolską badanie zadowolenia studentów z kształcenia zdalnego, przedstawiające spojrzenie studentów i przedstawicieli samorządów studenckich na realizację programów studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wyniki badań, artykuły i infografiki dostępne są na stronie: www.ksztalceniezdalne.psrp.org.pl. Projekt w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Forum Kół Naukowych – pierwsza inicjatywa skierowana do studenckiego środowiska naukowego ze strony Parlamentu Studentów RP, oferująca możliwość zapisania się do publicznej bazy kół naukowych, korzystania ze szkoleń i konsultacji, a także otrzymywania informacji dotyczących konkursów skierowanych do kół naukowych.

Wróć