logo
FA 1/2021 informacje i komentarze

Dominik Leżański

Dwa lata do przodu

Gdy pierwszego stycznia 2019 roku rozpoczynałem kadencję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, nie spodziewałem się, że te dwa lata będą tak intensywne. Oceniam ten czas bardzo pozytywnie, choćby z punktu widzenia rozwoju organizacji. W tej ocenie utwierdzają mnie liczne nowe projekty i skuteczne działania, które podjęliśmy w odpowiedzi na wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz pandemię COVID-19. Jednak zdecydowanie największą satysfakcję sprawiło mi zbudowanie zespołu zaangażowanych ludzi z różnych uczelni, miast i kierunków studiów, którzy chcą wspólnie działać w organizacji na rzecz studentów, wymyślając i realizując fantastyczne projekty. Niestety, na początku kadencji musiałem zmierzyć się z kilkoma problemami finansowymi. Udało się je rozwiązać. Nasi następcy, czyli nowe władze statutowe PSRP, rozpoczynają kadencję z przyjemną budżetową nadwyżką. Aktualnie Parlament Studentów RP ma stabilną sytuację finansową.

Koronawirus zmienił plany wszystkim, a Parlament Studentów RP nie był pod tym względem wyjątkiem. Musieliśmy stworzyć je od początku, wprowadzając zupełnie nowe działania, czasami z dnia na dzień. Przykładem jest projekt „Student sam w domu” zachęcający do dbania podczas pandemii o bezpieczeństwo swoje i bliskich, a jednocześnie pokazujący rozmaite możliwości, jakie czekają na studentów w domu, na wyciągnięcie ręki. Przez 88 dni, oprócz udostępnianych infografik i pomysłów, zrealizowaliśmy 19 szkoleń i webinariów, dostępnych dla wszystkich oraz sesję Q&A z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Niewątpliwie skorzystało na tym wielu studentów, a także zwiększyła się zdecydowanie rozpoznawalność Parlamentu Studentów wśród żaków, także tych niezaangażowanych wcześniej w działalność studencką. Przeprowadziliśmy dwie edycje Akademii Parlamentu Studentów RP, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich czy Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Organizacja tych wydarzeń w formie online była nie lada wyzwaniem, ale nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy dalej aktywnie działać na rzecz środowiska studenckiego w Polsce, które przecież istnieje także w czasie pandemii.

Wśród wszystkich projektów i inicjatyw najważniejsza tak naprawdę jest bieżąca działalność zespołu tworzącego Parlament Studentów RP. Dwa lata wytężonej pracy to coś z czego jesteśmy ze współpracownikami najbardziej dumni. Udało nam się błyskawicznie załatwić przedłużenie ważności legitymacji studenckich w momencie, kiedy wprowadzano ograniczenie funkcjonowania uczelni. Na bieżąco odpowiadaliśmy na tysiące spraw zgłaszanych przez studentów i samorządy studenckie, interweniowaliśmy w sytuacjach trudnych, prowadziliśmy setki szkoleń, przebudowaliśmy stronę internetową i uzyskaliśmy poparcie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszych postulatów dotyczących nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Przez dwa lata zdobyliśmy spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków konkursowych na realizację własnych projektów. Umiejętność zdobywania dodatkowego, zewnętrznego finansowania przedsięwzięć Parlamentu Studentów – i organizacji studenckich w ogóle, bo przecież prowadziliśmy na ten temat szkolenia dla samorządów studenckich – z pewnością pozostanie pewnym know how organizacji i ułatwi działanie naszym następcom.

Najważniejsza jest jednak inna kwestia: zbudowanie pozytywnego wizerunku Parlamentu Studentów RP wśród samych studentów, a także instytucji szkolnictwa wyższego i partnerów zewnętrznych. Przekłada się to m.in. na pozytywny odbiór prowadzonych przez nas akcji i dobre relacje z RGNiSW oraz KRASP.

Dwa lata kierowania najważniejszą organizacją studencką w Polsce – nie obawiam się użyć tego sformułowania – na dodatek umocowaną ustawowo, odcisnęły piętno także na moim charakterze i formacji. Ta praca pomogła mi rozwinąć kompetencje, które zdobyłem w Samorządzie Studenckim Politechniki Łódzkiej, którym wcześniej kierowałem. Mam poczucie dużego rozwoju osobistego. Z rzeczy, których się nauczyłem w tym okresie, wymienię tylko kilka. Najważniejsza jest umiejętność budowania od podstaw zespołu współpracowników. Stworzyliśmy – Rada Wykonawcza i Biuro PSRP – zespół osób reprezentujących różne środowiska akademickie, mających często odmienne poglądy, a jednak potrafiących razem skutecznie działać na rzecz studentów. Nauczyłem się dzielić odpowiednio zadania i czas, a także motywować tych ludzi do pracy. Nie zliczę, ile razy mogłem testować umiejętności dotyczące planowania i realizacji projektów, w tym określania budżetu czy harmonogramu. Bardzo dobrze poznałem sektor szkolnictwa wyższego i osoby, które aktywnie w nim działają, a od których wiele się nauczyłem.

Samorząd studencki daje możliwość zdobycia kompetencji, które procentują na rynku pracy, ale – co ważniejsze – poznania ciekawych osób z innych uczelni w całej Polsce. Z pewnością ci, którzy szukają nowych znajomości i lubią kontakt z ludźmi, odnajdą się w działalności studenckiej. Ale spokojnie, nie trzeba być ekstrawertykiem – tak naprawdę samorząd studencki ma tyle pól do działania, że każdy ma szansę dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Studia to świetna okazja do sprawdzenia się w różnych okazjach, a działalność studencka pozwala na to w znacznie większym stopniu niż sama realizacja programu kształcenia. Wydaje mi się, że chcę organizować w przyszłości wydarzenia, a zrobienie kosztorysu i harmonogramu organizacji juwenaliów to dla mnie koszmar? Mogę jeszcze zmienić swoją ścieżkę zawodową, właśnie dzięki temu, że odpowiednio wcześnie miałem możliwość sprawdzenia siebie. I do tego gorąco zachęcam wszystkich studentów: do próbowania, szukania, testowania, aż znajdziecie tego typu aktywności, które sprawiają wam frajdę i satysfakcję. A jak już znajdziecie, to pozostanie tylko wdrożyć je w swoje życie zawodowe.

Dominik Leżański

Najważniejsze przedsięwzięcia stałe PSRP:

Krajowa Konferencja PSRP – to wydarzenie, które co roku przyciąga kilkuset przedstawicieli samorządów studenckich z całego kraju, na intensywne 4 dni pełne szkoleń, paneli dyskusyjnych i integracji.

Konferencja Ekspertów Praw Studenta PSRP – wyjątkowe wydarzenie skierowane do samorządowców odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów; każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu merytorycznym i metodycznym a także dostaje materiały poszkoleniowe (w tym wzór prezentacji).

Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich PSRP – wymiana doświadczeń między najbardziej doświadczonymi samorządowcami, panele dyskusyjne z udziałem praktyków i zaawansowane szkolenia to cechy charakteryzujące tego typu wydarzenia.

Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” – coroczne wyróżnienie najciekawszych inicjatyw samorządów studentów, najlepszych projektów studenckich, wyróżniających się organizacji oraz studentów i studentek. Zwycięzcy wybierani są w internetowym głosowaniu.

Najważniejsze projekty PSRP w kadencji 2019-20:

Studenckie prawa – jasna sprawa: akcja informacyjna skierowana do studentów, przybliżająca regulacje prawne z zakresu szkolnictwa wyższego, oraz dedykowane przedstawicielom samorządów studenckich szkolenia; w ramach projektu powstały liczne artykuły i publikacje, dostępne, m.in. na stronie www.prawastudenta.edu.pl. Projekt w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Strefa Komfortu PSRP: bezpłatne konsultacje online ze specjalistami, szkolenia i konsultacje dla samorządów studenckich i uczelni, artykuły, webinaria i poradnik, a wszystko to w temacie zdrowia psychicznego, dbania o siebie i swoich bliskich, dostępne na stronie: www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl. Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

Konkursy skierowane do społeczności akademickiej – Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wyłonił najlepsze prace wieńczące studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Nagrodami przyznanymi w konkursie Aktywność kulturalna w środowisku akademickim wyróżniono najlepszych studentów, opiekunów oraz grupy i zespoły artystyczne za działanie, ale i promowanie aktywności kulturalnej na uczelniach. Oba konkursy zrealizowano w ramach zadania zleconego przez MNiSW.

Student sam w domu to inicjatywa powstała w odpowiedzi na wprowadzone regulacje zawieszające funkcjonowanie uczelni. Ma zachęcać do ciekawego spędzenia czasu w domu z dbałością o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Studenci dzielili się swoimi doświadczeniami, które były publikowane na portalu Facebook oraz mieli możliwość wzięcia udziału w 19 szkoleniach i webinariach oraz 1 panelu Q&A z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Kształcenie zdalne – historia prawdziwa: pierwsze na skalę ogólnopolską badanie zadowolenia studentów z kształcenia zdalnego, przedstawiające spojrzenie studentów i przedstawicieli samorządów studenckich na realizację programów studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Wyniki badań, artykuły i infografiki dostępne są na stronie: www.ksztalceniezdalne.psrp.org.pl. Projekt w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Forum Kół Naukowych – pierwsza inicjatywa skierowana do studenckiego środowiska naukowego ze strony Parlamentu Studentów RP, oferująca możliwość zapisania się do publicznej bazy kół naukowych, korzystania ze szkoleń i konsultacji, a także otrzymywania informacji dotyczących konkursów skierowanych do kół naukowych.

Wróć