logo
FA 1/2021 w stronę historii

Piotr Hübner

Człowiek-instytucja

Wykłady Majera dla chirurgów „niższych” obejmowały nie tylko przedmioty medyczne, ale i fizykę, logikę, psychologię. Wysłuchiwali ich też studenci farmacji. Wykładał przedmioty z własnych notatek. Nominację na profesora rzeczywistego uzyskał 14 lipca 1835 roku. Część samodzielnych rozpraw Majera dotyczyła dawnych profesorów medycyny krakowskiej. Obszerną była książka Obraz postępu nauki lekarskiej (1840). Opracował projekt urządzenia służby weterynaryjnej (1841) oraz statut Zgromadzenia Chirurgów Niższych (1842).