logo
FA 1/2021 życie naukowe

Ewa Stala

Bogata historia słowników

Cichą bohaterką tego okresu jest María Moliner – skromna pani domu, z zawodu bibliotekarka, która zainspirowana słownikami angielskimi zaczyna pisać swój własny słownik, wychowując „w międzyczasie” trójkę dzieci… Efektem jej samotnej pracy jest Diccionario de uso del español, punkt odniesienia leksykografii dwudziestowiecznej, służący do dziś pokoleniom studentów i nauczycieli.