logo
FA 06/2020 Informacje i komentarze

Wydarzenia

Wydarzenia 1

Fot. MNiSW

Z MNiSW do MF

WARSZAWA Sebastian Skuza, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, objął 1 czerwca stanowisko wiceministra finansów w randze sekretarza stanu. W resorcie nauki, w którym pracował blisko trzy lata, był odpowiedzialny m.in. za planowanie i realizację budżetu państwa w częściach dotyczących MNiSW oraz inwestycje związane z działalnością naukową. Z obecnego kierownictwa resortu był najdłużej sprawującym swoją funkcję. Na podsekretarza stanu został powołany w czerwcu 2017 roku, zastępując wówczas Teresę Czerwińską, która przechodziła na podobne stanowisko w Ministerstwie Finansów. W MF S. Skuza już kiedyś pracował, m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Po jego odejściu w MNiSW pozostaje troje zastępców Wojciecha Murdzka: prof. Wojciech Maksymowicz (w randze sekretarza stanu) oraz dr Anna Budzanowska i prof. Grzegorz Wrochna (oboje w randze podsekretarzy).

Wydarzenia 2

Fot. SPCG

Nowy szef Rady NAWA

WARSZAWA Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ, pokieruje pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zastąpi dr. hab. Sebastiana Kołodziejczyka z UJ, pełniącego funkcję przewodniczącego od października 2017 roku, który został niespodziewanie odwołany przed końcem kadencji. Rada jest jednym z dwóch organów NAWA. W jej 10-osobowym składzie zasiadają przedstawiciele premiera, ministrów: nauki i szkolnictwa wyższego, finansów, gospodarki, spraw zagranicznych, a także reprezentanci Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należy m.in. przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji. Prof. Pietrzykowski jest prawnikiem i radcą prawnym. Pracuje w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2016 r. jest prorektorem tej uczelni ds. współpracy międzynarodowej i krajowej. W kadencji 2019–2023 przewodniczy pracom Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Wydarzenia 3

Fot. UAM

Polska rekomendacja

POZNAŃ/BRUKSELA

Prof. Michał Karoński, matematyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego. Zadaniem 6-osobowego gremium, do którego powoływani są uznani i szanowani naukowcy o wybitnym dorobku, otwartych i niezależnych poglądach, zaangażowani w działania na rzecz badań naukowych, będzie przedstawienie kandydatów do nowej Rady Naukowej ERC. Kadencja jej członków trwa cztery lata. W obecnie działającej Radzie (kadencja 2016-2020) zasiada m.in. prof. Andrzej Jajszczyk. Nowa Rada zajmie się m.in. budżetowaniem grantów w kolejnym unijnym programie „Horyzont Europa”.

Wydarzenia 4

Fot. Archiwum PŚ

75 lat Politechniki Śląskiej

GLIWICE Dekret powołujący gliwicką politechnikę wydało 24 maja 1945 roku Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Powstała jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w kraju – Górnego Śląska. W początkowym okresie czerpała z tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dziś należy do grona największych w Polsce uczelni technicznych, jest też jedną z dziesięciu badawczych. Na 13 wydziałach i w dwóch instytutach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu kształci się ponad 18 tys. studentów. Oferta obejmuje około 50 kierunków i 200 specjalności. Oprócz kierunków technicznych można studiować m.in.: analitykę biznesową, architekturę wnętrz, socjologię, zarządzanie projektami, lingwistykę stosowaną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Uczelnia wypromowała dotąd ponad 200 tys. inżynierów. Według tygodnika „Wprost” jest na czwartym miejscu wśród uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Z raportu firmy Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na Politechnice Śląskiej.

Wydarzenia 5

Fot. UO

Finisz konsolidacji

OPOLE Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa została wcielona w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Na jej bazie powstanie Wydział Nauk o Zdrowiu UO, który wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim będzie funkcjonować jako Collegium Medicum. Jego działalność będzie koordynować wybrana pod koniec maja nowa rektor PMWSZ – prof. Renata Szyguła, która 15 lipca obejmie funkcję prorektora UO. Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Impulsem do wznowienia wcześniej zawieszonych rozmów stało się ministerialne rozporządzenie z 27 marca 2019 r. Podczas narady w resorcie 14 maja br. rektorzy obu uczelni podpisali porozumienie otwierające drogę do wprowadzenia w życie rozporządzenia. Na jego mocy pracownicy PMWSZ otrzymają gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Po połączeniu uczelni UO otrzyma rocznie ok. 4 mln złotych.

Wydarzenia 6

Fot. MUP

Symulacje okołoporodowe

PŁOCK Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku w przyszłym roku wzbogaci się o drugie już Centrum Symulacji Medycznych. Po studentach pielęgniarstwa z nowoczesnej bazy skorzystają kształcący się na położnictwie. Powstaną wysokiej wierności sala porodowa wraz z pomieszczeniem kontrolnym i sala do ćwiczeń umiejętności położniczych, a także zostanie doposażona sala egzaminacyjna OSCE. Pracownie te zostaną wyposażone m.in. w zaawansowane symulatory porodowe, zaawansowane symulatory noworodka, fantomy do badań ginekologiczno-położniczych, fantomy noworodka oraz zestawy trenażerów. Umożliwią one przygotowanie studentów do sprawnego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet ciężarnych, rodzących, noworodków, dziewczynek i kobiet zdrowych oraz z problemami ginekologicznymi. Zaplanowano współpracę merytoryczną ze specjalistami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Centrum rozpocznie działalność pod koniec 2021 r. Inwestycja kosztować będzie ponad 2,1 mln zł, z czego blisko 1,8 mln zł dołoży Europejski Fundusz Społeczny.

Wydarzenia 7

Fot. UŁ

Psychologowie pod nowym adresem

ŁÓDŹ Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego stanie obok starego rektoratu UŁ, przy skrzyżowaniu ul Narutowicza i al. Rodziny Scheiblerów, i będzie częścią scentralizowanego, nowoczesnego kampusu uczelni. Miejsce na inwestycję przygotowano już dwa lata temu, wyburzając budynek Instytutu Studiów Politologicznych. Budowa rozpocznie się jeszcze przed wakacjami i potrwa 2 lata. Swoje miejsce znajdą tam wszystkie jednostki naukowe Instytutu. Obiekt, w większości przeszklony, będzie miał pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, a jego całkowita powierzchnia wyniesie ok. 6 tys. m2. Pomieści sale wykładowe, laboratoria i pokoje dla pracowników naukowych. Inwestycja pochłonie 55 mln zł i zostanie sfinansowana głównie z obligacji i funduszy ministerialnych.

Łukasiewicz w Climate-KIC

WARSZAWA Sieć Badawcza Łukasiewicz została partnerem Knowledge and Innovation Community – Climate, jednej ze wspólnot Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji, działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w ochronie środowiska. Należy do niej ponad 300 organizacji, w tym 14 polskich podmiotów, m.in. Uniwersytet Warszawski i Instytut Nauk Geologicznych PAN. Wraz z Siecią przystąpił Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia. Budżet projektów realizowanych w Łukasiewiczu w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii przekracza już 600 mln zł. Koncentrują się one m.in. na: technologiach oczyszczania i zastosowania materiałów wtórnych, termoizolacji w budownictwie, niskoemisyjnych napędach lotniczych i kolejowych czy biodegradowalnych materiałach, jak wyroby przędzalnicze, opakowania, produkty codziennego użytku.

Wydarzenia 8

Fot. UKW

Nagroda za dyskurs

BYDGOSZCZ Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, otrzymała Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Uhonorowano ją za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej oraz za działalność naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego. Jest kierownikiem Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki UKW. Zasiada w Zespole Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. W ub.r. sfinalizowała 4-letni projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie Uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”. Badania miały charakter interdyscyplinarny i koncentrowały się na procesie tworzenia tożsamości uniwersytetu, którą w dobie podważania jego etosu, wydarzeń interpretowanych w kategoriach „punktów krańcowych” i kryzysowych dla rozwoju nauki w Polsce, uznaje się za niezwykle ważną.

Oprócz tego wręczono też Stypendia dla wybitnych młodych naukowców (dr inż. Maciej Przybyłek z Collegium Medicum UMK oraz dr inż. Piotr Bełdowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego) i stypendia dla wyróżniających się studentów (Łukasz Olszówka z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Maciej Gniadek z UTP).

Wydarzenia 9

Fot. Arch. prywatne

Stypendia dla kardiologów

GDAŃSK/WARSZAWA Dwoje polskich naukowców otrzymało prestiżowe stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do innowacyjnego programu szkoleniowego Servier Advanced Cardiovascular School zaproszono w sumie 16 naukowców, których podzielono na 2 grupy. Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmie się niewydolnością serca, zaś prof. Miłosz J. Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego trafił do zespołu związanego z kardiologią inwazyjną. Dwuletni program ma na celu poprawę statusu naukowego, wymianę doświadczeń między specjalistami oraz podniesienie kompetencji zawodowych młodych kardiologów z krajów członkowskich ETK. Jednym z głównych jego celów jest stworzenie sieci współpracy międzynarodowej wyróżniających się kardiologów.

Zdiagnozują populację

WROCŁAW W instytucie Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii powstanie Centrum Diagnostyki Populacyjnej. Będzie prowadzić badania związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi, takimi jak: nowotwory, cukrzyca, otyłość, depresja, schizofrenia czy choroby układu krążenia. PORT jest od kilku lat krajowym ośrodkiem wiodącym do spraw biobankowania. Zbiera materiał biologiczny od szerokiego grona dawców z Dolnego Śląska. W przyszłości ma on posłużyć do badań np. nad nowymi biomarkerami schorzeń rzadkich lub chorobami cywilizacyjnymi. Jak podkreśla dr Andrzej Dybczyński, dyrektor PORT, Centrum ma łączyć trzy zdolności: kompetencje naukowe dużego i zróżnicowanego zespołu, unikalną infrastrukturę i wyposażenie instytutu oraz masowe zdolności diagnostyki kryzysowej. Na jego potrzeby uruchomione zostanie jedyne w zachodniej Polsce laboratorium klasy BSL-3, w którym można badać niebezpieczne patogeny.

Wydarzenia 10

Fot. Lodz Solar Team

KOKOSY rozdane

WARSZAWA Rekordowa liczba 33 zgłoszeń napłynęła w tym roku do KOnkursu KOnstrukcji Studenckich KOKOS. Nagrodzono pięć projektów: łódź podwodną OKOŃ wykonaną przez Koło Naukowe Robotyków z Politechniki Warszawskiej; bolid e-MaksPower stworzony przez studentów Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych; zdalny alarm bagażowy, będący wspólnym projektem Studenckiego Koła Robotyki Praktyczniej SKORP z Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuki w Szczecinie; samochód Eagle Two wykonany przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Motoryzacji Politechniki Łódzkiej (na fot.); model kładki rozkładanej o skratowaniu nożycowym autorstwa młodych inżynierów z Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji „Aksjator” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. KOKOS to ogólnopolski projekt realizowany przez NZS, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów polskich uczelni technicznych.

Wydarzenia 11

Fot. SBP

Nagroda od bibliotekarzy

KRAKÓW Dr Leszek Szafrański, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. otwartego dostępu, otrzymał Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego. Doceniono jego pracę pt. Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich. Jej celem jest promowanie w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Laureat jest współtwórcą jednej z największych bibliotek cyfrowych w kraju – Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium UJ, nad którymi sprawuje nadzór merytoryczny. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science Working Group sieci The Guild of European Research – Intensive Universities w Brukseli, która opracowuje standardy wdrożenia otwartej nauki w Europie.

Wydarzenia 12

Fot. PW

Radarowa nagroda

WARSZAWA Dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. Politechniki Warszawskiej, został laureatem IEEE AESS Fred Nathanson Memorial Radar Award. To nagroda za wyróżniający się wkład w dziedzinę radiolokacji, przyznawana osobom do 40 roku życia. Naukowiec z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW specjalizuje się w radiolokacji i przetwarzaniu sygnałów. Został doceniony za wkład w pionierskie badania pasywnego wykrywania radarów dalekiego zasięgu, w szczególności analizę i syntezę nowatorskich metod wykrywania i śledzenia. W 35–letniej historii nagrody po raz drugi otrzymał ją Polak. Przed trzema laty to prestiżowe wyróżnienie wręczono dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW, z tego samego wydziału, co prof. Malanowski.

Wydarzenia 13

Fot. UO

Medal dla opolskiego chemika

OPOLE Prof. Piotr P. Wieczorek, kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, otrzymał Medal im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego przyznawany przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chromatografii i technik pokrewnych. Laureat specjalizuje się w chemii analitycznej i chemii organicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badania mechanizmów transportu związków organicznych przez membrany ciekłe, izolacji i identyfikacji oraz badania właściwości i aktywności substancji pochodzenia naturalnego, badania biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych związków organicznych, metod wyodrębniania i analizy ksenobiotyków z próbek medycznych, środowiskowych i z żywności, rozdziału stereoizomerów związków organicznych oraz oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

Wydarzenia 14

Fot. Wikipedia

Poszukają Orła

SZCZECIN Akademia Morska w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Wyprawy Wrakowe zainaugurowały Narodowy Program Poszukiwania Wraku Polskiego Okrętu Podwodnego ORP Orzeł. Duma polskiej floty wypłynęła na swój ostatni patrol bojowy 23 maja 1940 r. Podczas tej misji okręt zaginął bez wieści, a jego zatonięcie do dziś stanowi największą tajemnicę Polskiej Marynarki Wojennej. Poszukiwania będą wyjątkowo trudne ze względu na duży obszar, jaki należy przeszukać oraz nieprzewidywalność i kaprysy Morza Północnego. Pomocna może się okazać wiedza specjalistów z AMS. Koordynatorem działań ze strony uczelni jest prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS. ORP Orzeł był jedną z najnowocześniejszych polskich jednostek w czasach II wojny światowej. Zdobył sławę brawurową ucieczką z internowania w Tallinie, a także zatopieniem niemieckiego frachtowca Rio de Janeiro.

Wydarzenia 15

Fot. UMCS

Innowacyjny analizator wosku

LUBLIN Naukowcy z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opracowali wynalazek, który może przyczynić się do polepszenia kondycji pszczelich rodzin oraz do zmniejszenia strat w produkcji miodu. To WAXO – przenośne urządzenie elektromechaniczne, pozwalające na wykonanie analizy wosku pszczelego pod kątem obecności dodawanych zanieczyszczeń. Zaraz po miodzie to jeden z najważniejszych pszczelich produktów, wykorzystywany nie tylko w pszczelarstwie, ale także w przemyśle farbiarskim, zbrojeniowym, metalurgicznym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Obecnie stosowane metody jego oceny są kosztowne i wymagają dostarczenia próbek do laboratoriów. Pomysł badaczy z UMCS polegał na stworzeniu układu wnikającego bezpośrednio w próbkę i pozwalającego uzyskać informacje o jej właściwościach fizykochemicznych, co w szybki i tani sposób pozwoli odróżnić wosk naturalny od modyfikowanego.

Sieć badawcza 5G

ŁÓDŹ Na Politechnice Łódzkiej ruszył pierwszy w Polsce hub innowacji dla technologii 5G. To swego rodzaju ekosystem łączący dostawców i odbiorców technologii w obszarze 5G. Rozwiązania dla inteligentnego miasta i budynków testować będą naukowcy reprezentujący 12 dyscyplin, w tym także z Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Zaplanowano trzy usługi pilotażowe: testy interoperacyjności i wydajności; system e-zdrowie dla wspomagania osób niewidomych i słabowidzących oraz starszych w czynnościach życia codziennego i orientacji przestrzennej; komunikacja z dronami. Sieć 5G to nowy standard telekomunikacyjny, który umożliwia nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast. Główne parametry sieci to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na 1 m2 powierzchni.

Wydarzenia 16

Fot. Łukasz Zarzycki

Dźwiękiem w płomienie

KIELCE Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej powstała innowacyjna gaśnica, która z odległości 2 metrów potrafi stłumić pożar falami dźwiękowymi. Zwiększają one ruch powietrza na krawędzi płomieni, a tym samym cząsteczki tlenu zagęszczają się i rozrzedzają. W wyniku tego odchylone płomienie rozrywają się na części i przestają na siebie oddziaływać. Pole akustyczne powoduje jednocześnie bardziej intensywne parowanie paliwa, co obniża temperaturę, gdyż ta sama ilość ciepła jest rozłożona na większym obszarze. Do atutów technologii należą m.in. niższe koszty eksploatacji i gaszenia pożarów niż w przypadku tradycyjnych środków: wody, piany czy proszku. Urządzenie gasi płomień dźwiękiem o częstotliwości 17,25 herców. Można je obsługiwać zdalnie, trzeba jednak zapewnić dostęp sieciowy lub akumulatorowy do zasilania.

Wydarzenia 17

Fot. Bartosz Łozowski

Jeszcze lepsza UŚKA

KATOWICE Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego wzbogaciło się o nową łódź badawczą. Przez wiele lat naukowcy pływali łódką Troll Master 800, nazywaną UŚKĄ. Nie nadawała się jednak do wykorzystania na akwenach innych niż zbiornik w Goczałkowicach. UŚKA II jest lżejsza, dzięki czemu może być transportowana do każdego miejsca, w którym wykonywane będą pomiary. Została wyposażona m.in. w specjalne wysięgniki pozwalające na wyprowadzanie poza obszar łodzi różnych urządzeń pomiarowych, np. przepływomierza akustycznego Dopplera. Do dyspozycji są sonary do pomiarów batymetrycznych, na podstawie których można odwzorować kształt dna badanego zbiornika. Specjalny dźwig umożliwi pobieranie prób wody czy osadów. Komfort pracy znacznie poprawi możliwość zadaszenia łodzi. W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja badań zlewni zbiorników na Pogorii. Naukowcy ocenią ich stan, określą potencjalne zagrożenia, opracują plan rekultywacji i przygotują rekomendacje co do zarządzania obiektem.

Premierowa APHEA

KATOWICE Śląski Uniwersytet Medyczny jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała akredytację APHEA dla kierunku studiów zdrowie publiczne prowadzonego przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Oznacza ona, że zarówno program nauczania, jak i jego realizacja spełniają najwyższe międzynarodowe standardy kształcenia, a dyplom ukończenia studiów jest tak samo prestiżowy jak innych najlepszych uczelni na świecie w tym zakresie. Akredytacja Agency for Public Health Education Accreditation została przyznana na okres sześciu lat z możliwością przedłużenia.

Wydarzenia 18

Fot. Krzysztof Krzempek

Koronawirusowa ścieżka

GDAŃSK Ponad 12 mln zł otrzymają autorzy 19 projektów wyłonionych spośród 262 zgłoszeń do konkursu Narodowego Centrum Nauki „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Jednym z laureatów jest dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. Politechniki Gdańskiej, zastępca kierownika Katedry Metrologii i Optoelektroniki. Jego zespół, we współpracy z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej i przy wsparciu specjalistów od modelowania komputerowego z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech), stworzy impedancyjną platformę pomiarową (iCovid), która posłuży do badania mechanizmów atakowania ludzkich komórek przez wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy wykorzystają do tego specjalne elektrody zbudowane z bardzo małych kawałków diamentów, z którymi połączą receptor ACE2, wykorzystywany przez wirusa do inwazji ludzkich komórek. Dzięki platformie sprawdzą, które metody skutecznie inaktywują wirusa SARS w ślinie i wymazach z nosa.

Opracował Mariusz Karwowski
Współpraca: Aneta Adamska, Weronika Bulicz, Ewa Chojnacka, Kamil Dziewit, Maciej Dzwonnik, Maciej Kochański, Mariusz Kopiejka, Izabela Koptoń-Ryniec, Bożena Langner, Sławomir Łaniecki, Joanna Puškar, Jacek Szymik-Kozaczko, Joanna Śliwińska, Paweł Śpiechowicz, Jadwiga Witek, Marta Wojtach
Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze
www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na FacebookuWydarzenia 19Wydarzenia 20
i na Twitterze

Wróć