logo
FA 06/2020 Informacje i komentarze

Wyborczy maj

Znane są już wyniki wyborów rektorskich na kadencję 2020–2024 w blisko połowie publicznych szkół wyższych. Do końca maja wybrano 47 rektorów uczelni akademickich i 18 uczelni zawodowych.

Wyborczy maj 1

W najstarszej polskiej Alma Mater, Uniwersytecie Jagiellońskim, prof. Wojciecha Nowaka zastąpi prof. Jacek Popiel, od 2012 roku prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej. Po wycofaniu się prof. Stanisława Kistryna był jedynym kandydatem. Zagłosowało na niego 193 elektorów, 15 było przeciw, a 11 się wstrzymało. Będzie 306. rektorem UJ. Jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. Z UJ związany zawodowo od 1977 roku. Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Pełnił też funkcje dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez dwie kadencje rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Wyborczy maj 2

Niecodzienne okoliczności towarzyszyły elekcji na Uniwersytecie Wrocławskim. Z uwagi na pandemię głosowanie przeniesiono z Auli Leopoldyńskiej na… Stadion Wrocław, gdzie na co dzień występują piłkarze miejscowego Śląska. Z czwórki kandydatów największym poparciem cieszył się prof. Przemysław Wiszewski, który otrzymał 104 głosy w 200-osobowym kolegium i przejmie fotel po prof. Adamie Jezierskim. Jest historykiem specjalizującym się w historii średniowiecza, historii Kościoła, historiografii i historii nowożytnej. W tej kadencji pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zainicjował powstanie i kierował rektorskim zespołem przygotowującym aplikację UWr w programie IDUB.

Wyborczy maj 3

Trzech pretendentów walczyło o fotel rektora Uniwersytetu Śląskiego po prof. Andrzeju Kowalczyku. Już w pierwszej turze zwycięstwo zapewnił sobie prof. Ryszard Koziołek, otrzymując 188 głosów na 269 oddanych. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, a od 2012 – prorektora ds. kształcenia i studentów. Jest autorem koncepcji i dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju.

Wyborczy maj 4

Również do wyłonienia rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wystarczyła jedna tura, w której spośród trzech kandydatów prof. Adam Weintrit otrzymał większość 29 z 44 głosów. Zastąpi prof. Janusza Zarębskiego. Będzie pierwszym od kilkudziesięciu lat kapitanem żeglugi wielkiej i nawigatorem na stanowisku rektora UMG. Z uczelnią związany jest od czasu studiów. Przez dwie kadencje (2008–2016) był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego. Od 2003 roku (z 2-letnią przerwą) kieruje Katedrą Nawigacji. Jest specjalistą w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, a zwłaszcza w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich.

Wyborczy maj 5

W Akademii Górniczo-Hutniczej następcą prof. Tadeusza Słomki będzie od września prof. Jerzy Lis, obecny prorektor ds. współpracy. Stosunkiem głosów 162:35 pokonał swojego rywala prof. Marka Przybylskiego. Z AGH jest związany zawodowo od 1978 roku. Był dwukrotnie dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Przez 3 lata pracował także w State University of New York (USA). Tematyka jego badań obejmuje m.in. spiekanie tworzyw ceramicznych, ceramikę zaawansowaną węglikową i azotkową, specjalne techniki otrzymywania tworzyw oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej.

Gronostaje po raz pierwszy założą także profesorowie: Zbigniew Pater (Politechnika Lubelska), Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska), Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), a także dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), dr Sonia Grychtoł (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu), dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach), dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu), dr Robert Musiałkiewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku) i dr hab. Andrzej Panasiuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy).

Nowego rektora ma Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Została nim dr hab. Renata Szyguła, prof. PMWSZ, ale pozostanie na stanowisku jedynie do 15 lipca. Wówczas, zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Opolskim, zostanie prorektorem Collegium Medicum tej uczelni.

Na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wybrano prof. Piotra Ponikowskiego, który pełni obowiązki rektora już od sierpnia ub.r., kiedy rezygnację ze stanowiska złożył prof. Marek Ziętek. Natomiast dwóch rektorów powraca na najważniejsze stanowisko w swoich uczelniach po czteroletniej przerwie: prof. Andrzej Klimek ponownie pokieruje Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, zaś prof. Krystian Kiełb – Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

W maju o reelekcję z powodzeniem ubiegali się profesorowie: Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski), Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Władysław Szymański (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach), Norbert Sczygiol (Politechnika Częstochowska), Dorota Segda (Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie), Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Marcin Gruchała (Gdański Uniwersytet Medyczny), Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), a także dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ (PWSZ w Nysie), dr hab. Andrzej Samborski (Uczelnia Państwowa w Zamościu) i dr Paweł Trefler (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu).

karma

Wróć