logo
FA 06/2020 Życie akademickie

Zbigniew Drozdowicz

Władcze, biurokratyczne, spolegliwe

Autor artykułu wyróżnia trzy podejścia do władzy akademickiej: władcze, biurokratyczne i spolegliwe. Pyta, dlaczego ten ostatni typ władzy rzadko się pojawia na uczelniach. „Zdolność do spolegliwości wprawdzie w dużej mierze zależy od cech osobowościowych konkretnych osób – stwierdza – jednak skłonność do jej okazywania w niemałym stopniu zależy od zachowań uczelnianej społeczności”.