logo
FA 06/2020 Filozofia Wojtyły

Agnieszka Lekka-Kowalik

Prawda drogą człowieka

Stulecie urodzin Jana Pawła II jest okazją do przybliżenia filozofii Karola Wojtyły. Czy na pewno ją znamy? Autorka wskazuje trzy koncepcje, które zawdzięczamy papieżowi: koncepcję człowieka jako jednostki poznającej i doświadczającej, koncepcję uczestnictwa we wspólnocie i koncepcję prawdy jako warunku osobowego spełnienia. Analizowanym w artykule dziełem jest „Osoba i czyn”.