logo
FA 06/2020 W stronę historii

Piotr Hübner

Podziały nauk

W miarę umasowienia studiów umacniał się najbardziej prymitywny podział kierunków studiów – na „chlebowe” i „niechlebowe”, czyli przynoszące dochody zawodowe po skończonych studiach oraz te, które wymagały idealizmu życiowego czy też wsparcia majętnej rodziny.