logo
FA 06/2020 W stronę historii

Magdalena Bajer

Obrębscy. Cz. 2 Małżonkowie

Poznając losy Obrębskich – z ich również uczonymi małżonkami – konstatowałam raz po raz okazje do pionierskich poczynań badawczych, jakie stwarzał im okres rozwijania w niepodległym państwie pozostających w tyle dziedzin nauki, ale w tym samym stopniu umiejętność rozpoznawania takich wyzwań i śmiałego ich podejmowania.