logo
FA 06/2020 Informacje i komentarze

Zygmunt Krasiński

O zwiększeniu udziału Polski w H2020

O zwiększeniu udziału Polski w H2020 1

Pisze dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 przeszliśmy, podobnie jak Komisja Europejska, na model pracy zdalnej. Eksperci KPK i Sieci KPK sprawnie wykonują swoje zadania, a zmiana trybu nie przeszkodziła w osiąganiu dobrych efektów. W ten sposób będziemy realizować również dalsze działania. Ostatnie miesiące potwierdziły, że ten model pracy w naszym przypadku sprawdza się bez zarzutu.

Jeśli chodzi o inicjatywy krajowe, to na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy online kampanię informacyjną „Wiosna z H2020”, poświęconą ostatnim zaplanowanym konkursom. Wspierał nas merytorycznie wiceminister nauki prof. Grzegorz Wrochna. Kampania spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska – zarejestrowali się przedstawiciele 35 uczelni. Zaprezentowaliśmy 18 filmów ekspertów KPK i prelegentów zewnętrznych, w tym również z uczelni. Dodatkowo widzowie uczestniczyli w prowadzonych na żywo rozmowach z prelegentami (11 czatów). Łącznie filmy mają już prawie 4500 wyświetleń. Na Facebooku opublikowaliśmy 28 postów, a liczba odbiorców przekroczyła 16 300. Najpopularniejszy z filmów, nagranie z prezentacją prof. Wrochny, obejrzało prawie 670 osób, co jest absolutnym rekordem kanału KPK na YouTube. Kolejne na liście jest wystąpienie dyrekcji KPK (prawie 500 wyświetleń) i dyrektor BSP w Brukseli (ponad 320 wyświetleń). Te wyniki przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania i, co ważniejsze, przyczyniły się do zwiększonego zainteresowania konsultacjami.

Do końca czerwca wraz z Siecią KPK zaplanowaliśmy ok. 60 szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków projektowych, jak zostać ekspertem oceniającym, zagadnień finansowych, IPR i realizacji projektów w dobie pandemii. W dotychczasowych szkoleniach online blisko połowę uczestników stanowili przedstawiciele uczelni. Stopień zadowolenia jest bardzo satysfakcjonujący (średnia ocena 4,7 w pięciostopniowej skali). To dobra prognoza, bo właśnie szkoły wyższe muszą systematycznie przeć do przodu. Do prac nad tematami konkursu zaprosiliśmy 60 polskich ekspertów, w tym 12 z uczelni.

W pierwszym tzw. szybkim konkursie koronawirusowym aplikowało 11 polskich instytucji; 4 z nich znalazły się na liście rankingowej do finansowania. Są to bardzo dobre wyniki – stopień sukcesu polskich zespołów to ponad 36% przy średniej unijnej 25%. Drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 został ogłoszony 19 maja.

Na początku kwietnia został ogłoszony ostatni konkurs o indywidualne stypendia (Individual Fellowships) Marii Skłodowskiej-Curie MSCA IF. Jego zamknięcie nastąpi 9 września. Konieczne jest większe zainteresowanie uczelni, szczególnie jeśli chodzi o przyjazdy obcokrajowców.

W lutym uruchomiliśmy nową stronę internetową KPK www.kpk.gov.pl, która jest przyjazna dla użytkownika, intuicyjna i o wiele prostsza w obsłudze niż poprzednia.

Jeśli chodzi o współpracę europejską, to w ramach projektu SEREN4 zorganizowaliśmy w formie zdalnej i we współpracy z KE i sieciami europejskich punktów kontaktowych dwa międzynarodowe spotkania brokerskie związane z ostatnim konkursem w obszarze Bezpieczne społeczeństwa w H2020. W pierwszym, 7 kwietnia, wzięło udział 750 uczestników z 46 krajów. Odbyło się 738 spotkań bilateralnych z udziałem 584 osób. W całym wydarzeniu uczestniczyło 30 Polaków (6 z uczelni), którzy odbyli 121 spotkań B2B. Drugie, 12 maja, zgromadziło blisko 690 uczestników z 38 krajów. Przeprowadzono 320 spotkań bilateralnych z udziałem 411 osób. Wśród nich 34 Polaków (9 z uczelni), którzy odbyli blisko 50 spotkań B2B z uczestnikami zagranicznymi.

Wróć