logo
FA 06/2020 Okolice nauki

Książki nadesłane

Literatura popularna. Tom 3: Kryminał, pod red. Ewy BARTOS i Katarzyny NIESPOREK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna KRASOŃ, Iwona TOMAS, Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje, red. nauk. Alicja Żywczok, Małgorzata KITLIŃSKA-KRÓL, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Prawo a nowe technologie, pod red. Sławomira TKACZA i Zygmunta TOBORA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna DOLATA-ZARÓD, Dominika TOPA-BRYNIARSKA, Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski, red. nauk. Monika Sułkowska, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agnieszka GWIAZDOWSKA, Zuzanna LAMŻA, Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 2: Język hiszpański, red. nauk. Monika Sułkowska, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Lucyna MARCOL-CACOŃ, Agnieszka PASTUCHA-BLIN, Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 3: Język włoski, red. nauk. Monika Sułkowska, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Beata KISZKA-PYTEL, Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – badania – wyniki, red. nauk. Alina BUDNIAK i Małgorzata MNICH, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Literatura polska w świecie. Tom VII: Reportaż w świecie, światowość reportażu, red. Katarzyna FRUKACZ, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Adam WARZECHA, Kościół w sferze publicznej: Natanek, Nergal, Boniecki. Wybrane studia przypadków, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania, red. Barbara ORZEŁ, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Beata ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939), Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marlena GĘBORSKA, Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Donat KIRSCH, Eliminacja episteme. Pisma krytyczne, oprac. Andrzej Śnioszek, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

„Studia Pigoniana. Rocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie”, MMXIX nr 2: Contra spem spero. Przeciw niepamięci, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2019.

Tomasz CZAKON, Danuta ŚLĘCZEK-CZAKON, Etos polityków w kodeksach etycznych radnych, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Studia hebraica. Księga pamiątkowa. Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej, pod red. Marty ZAJĄC i Ireneusza KIDY, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tadeusz SŁAWEK, Aleksandra KUNCE, Oikologia. Powrót, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kamila CZAJA, Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Lydia KANG, Nate PEDERSEN, Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny, tłum. Maria Moskal, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: #nauka.

Wróć