logo
FA 06/2020 Filozofia Wojtyły

z prof. Jerzym Gałkowski, filozofem, rozmawia Piotr Kieraciński

Chwytał życie na gorąco

Filozofia Jana Pawła II powstała przed okresem papieskim. Potem doszła do niej teologia – mówi prof. Jerzy Gałkowski, który w 1956 roku słuchał na KUL-u wykładów ks. Karola Wojtyły, a potem robił u niego doktorat. Rozmowa toczy się wokół wspomnień, ale też wnika w takie tematy jak: Czy antropologia Wojtyły jest realistyczna czy idealistyczna? Czy był fenomenologiem, czy tomistą? „Zobaczyłem w jego koncepcji tak wielką wartość, że staram się jej trzymać” – mówi prof. Gałkowski.