logo
FA 06/2020 Życie akademickie

z prof. Andrzejem Maciejem Łubowskim, dyr. IAWiWP na Politechnice Poznańskiej, rozmawia Krystyna Matuszewska

Artysta na politechnice

„Na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej uruchomiono w ubiegłym roku architekturę wnętrz. Jest to kierunek o profilu praktycznym, ale za to w całości przypisany do dyscypliny sztuki. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem MNiSW o ewaluacji kierunek architektura, jako przypisany do dyscypliny architektura i urbanistyka, jest ewaluowany jak inne dyscypliny z dziedziny nauk technicznych”. O tych i innych dylematach wykładowcy przedmiotów artystycznych na politechnice mówi prof. Maciej Łubowski.