logo
FA 05/2020 Wydawcy po nowemu

Jolanta Szczepaniak

Wykaz stał się bodźcem do zmian

 

W Politechnice Łódzkiej finansowanie publikacji leży po stronie jednostek politechnicznych – wydziałów, katedr, instytutów itp. – i opiera się na uprzednio sporządzonym planie wydawniczym. (…) W ostatnich latach koszty wydania książki wynosiły od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. (…) Całość kosztów ponosi jednostka, która zleca wydanie publikacji.