logo
FA 05/2020 Informacje i komentarze

Wydarzenia

Zmiany u strażaków

WARSZAWA Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka został odwołany ze stanowiska. Decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński po zapoznaniu się z raportem z prac zespołu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyjaśniającym przyczyny i okoliczności wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 wśród skoszarowanych studentów SGSP. Ustalono, że w szkole został przyjęty niewłaściwy system zarządzania, co w efekcie doprowadziło do obniżenia dyscypliny wśród kadry i studentów. Wprowadzone ograniczenie wydawanych przepustek i udzielanych urlopów nie miało zastosowania w praktyce. Negatywnie oceniono też skuteczność działań izolacyjnych – studenci mający dolegliwości osobiście zgłaszali swoje objawy dzwoniąc do Inspekcji Sanitarnej, co było sprzeczne z procedurą postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. Od 1 maja uczelnią kieruje mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski, dotychczasowy komendant powiatowy PSP w Kłodzku.

Wydarzenia 1

Fot. UW

Nagroda dla historyka z UW

WARSZAWA/MONACHIUM Prof. Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał międzynarodową nagrodę badawczą przyznawaną przez Fundację Maxa Webera przy Kolegium Historycznym w Monachium. Jej laureatami są naukowcy prowadzący międzynarodową działalność w ramach nauk humanistycznych i społecznych. Otrzymują 30 tys. euro oraz zaproszenie na pobyt badawczy w Monachium. Prof. Borodziej związany jest z Instytutem Historycznym UW. W latach 1999–2002 był prorektorem uczelni. Pracował również na Uniwersytecie Filipa w Marburgu oraz na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej.

Pod nowym szyldem

KROSNO Z początkiem maja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia stała się Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. Dołączyła tym samym do dziesięciu PWSZ-ów – w Sanoku, Tarnobrzegu, Oświęcimiu, Pile, Zamościu, Płocku, Skierniewicach, Włocławku, Ciechanowie i Nowym Targu – które zmieniły swoje nazwy w ub.r. Jak tłumaczą rektorzy, stoi za tym konieczność podkreślenia akademickiego charakteru PWSZ-ów, często mylnie utożsamianych ze szkołami branżowymi. Krośnieńska uczelnia została utworzona 15 czerwca 1999 roku. Kształciła wtedy w pięciu specjalnościach licencjackich. Obecnie oferta obejmuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia. W 2019 roku uruchomiono pierwsze studia magisterskie na kierunkach: inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Strukturę uczelni tworzą trzy instytuty: Humanistyczny, Zdrowia i Gospodarki, Politechniczny. W KPU studiuje niemal 2,5 tys. osób.

Dwa w jednym

KRAKÓW Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz – od kwietnia funkcjonują pod jednym szyldem: Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Jego siedziba mieści się przy ul. Zakopiańskiej 73. Pracuje w nim 205 osób. Dyrektorem jest dr inż. Marek Kwiecień. W strukturze funkcjonują cztery centra: Technologii Odlewania, Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Obróbki Materiałów oraz Badań Materiałowych. W Ł-KIT projektowane będą materiały na potrzeby elektromobilności, w tym ogniwa paliwowe. Naukowcy zajmą się technologiami druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki. Powstaną też materiały kompozytowe i nanokompozytowe dla zastosowań specjalnych. Rozwiązania z Ł-KIT trafią m.in. do przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i kosmicznego. Projektowane będą także materiały oraz technologie dla energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego.

Wydarzenia 2

Fot. Arch. prywatne

Wydarzenia 3

Fot. Katrin Binner

Kryptografowie nagrodzeni

WARSZAWA Prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Sebastian Faust z Politechniki w Darmstadt zostali laureatami Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus 2020. Za badania nad modelami zabezpieczania danych przed niepowołanym dostępem, matematycznymi podstawami kryptowalut i innymi zagadnieniami z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa IT otrzymali po 100 tys. euro. Współpracują od dekady. Ich praca nad równoważnością tzw. modelu wycieku z szumami i modelu z losowym próbkowaniem znacząco przyczyniła się do poznania metod obrony przed tzw. atakami typu „side-channel”, które są uważane za jedne z największych zagrożeń dla praktycznych systemów bezpieczeństwa. Ostatnio stworzyli system „Perun”, który umożliwia wykonywanie aplikacji blockchainowych w czasie rzeczywistym. Pracują nad jego wdrożeniem w postaci projektu typu open source zintegrowanego z istniejącymi platformami blockchainowymi. Nagrodę po raz ósmy przyznały wspólnie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i niemiecka organizacja naukowa DFG.

Zrównoważą rozwój

ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia został członkiem Sustainable Development Solutions Network. To założona w 2012 roku przy Organizacji Narodów Zjednoczonych prestiżowa sieć, która łączy liderów zrównoważonego rozwoju i najwyższej klasy pracowników naukowych z Unii Europejskiej w celu promowania praktycznych rozwiązań w tym obszarze. Głównym celem SDSN jest wspieranie UE w realizacji założeń tzw. Zielonego Ładu. SDSN ściśle współpracuje z agencjami ONZ, wielostronnymi instytucjami finansującymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Z inicjatywą wejścia do sieci wyszli: prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, i prof. Mariusz Sokołowicz, prodziekan ds. promocji i współpracy z zagranicą. Reprezentantem UŁ w radzie SDSN będzie prof. Jakub Kronenberg z WE-S.

Wydarzenia 4

Polscy prawnicy w CAfA

HAGA Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, dr Alicja Jagielska-Burduk z Katedry UNESCO Prawa Własności Kulturowej UO oraz Hoa Dessoulavy-Śliwińska, doktorantka Uniwersytetu SWPS, zostali arbitrami pierwszego międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art, CAfA). To jedyni prawnicy z Polski w nim zasiadający. Powstał w 2018 roku i ma stanowić stałe forum dla prowadzenia postępowań arbitrażowych i mediacji, które coraz częściej stosowane są w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących dóbr kultury. Rekrutacja i ocena aplikacji kandydatów do bazy arbitrów i mediatorów CAfA trwała ponad rok.

Stop fałszowaniu leków

WARSZAWA Warszawski Uniwersytet Medyczny został oficjalnie przyjęty do globalnej organizacji Fight The Fakes, której działalność skupia się na podniesieniu świadomości na temat zagrożeń związanych z fałszowaniem leków. Założona w 2013 r. FTF zrzesza obecnie 40 organizacji partnerskich reprezentujących służbę zdrowia, pacjentów, hurtowników i szeroko rozumiany przemysł. Stołeczna uczelnia jest jedynym jej członkiem z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Problematyką przestępczości farmaceutycznej na WUM zajmuje się Wydział Farmaceutyczny. W 2016 roku utworzono Zespół ds. Sfałszowanych Leków, a w ub.r. – Zakład Farmacji Kryminalistycznej, którym kieruje prof. Zbigniew Fijałek. Wydział współpracuje ze Szkołą Policji w Pile, Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszeniem „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”, do którego należą pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału.

Wydarzenia 5

Fot. Arch. prywatne

Liderki GOZ

WARSZAWA Justyna Bronowicka (na fot.), studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, została zwyciężczynią konkursu Stena Circular Economy Award promującego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Doceniono jej „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii. W nagrodę otrzymała laptop oraz grant w wysokości 10 tys. zł na realizację pomysłu. Zakłada on stworzenie miejsca, gdzie konsumenci mogą zostawić zużyte ubrania, poddawane następnie procesowi upcyklingu. Za ich naprawę i ponowne doprowadzenie do użytku będą odpowiedzialni seniorzy, chcący spędzić czas w pożyteczny i kreatywny sposób. Gotowe ubrania trafią do osób potrzebujących oraz konsumentów, którzy zaopatrują się w ekologicznie i etycznie wyprodukowane towary. Wyróżniono pomysły studentek z Politechniki Łódzkiej (aplikacja do rozpoznawania odpadów) oraz Akademii Sztuki w Szczecinie (ekologiczne opakowanie na kanapki).

Rządy w erze turbulencji

HAGA Cztery polskie badaczki znalazły się w gronie partnerek 14 międzynarodowych konsorcjów wyłonionych w programie „Democratic governance in a turbulent age” sieci NORFACE. Zwycięskie projekty opiewają na 17,8 mln euro. Prof. Agnieszka Stępińska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyjrzy się zmianom, jakie zachodzą w środowisku informacji politycznej oraz czynnikom stanowiącym zagrożenie dla demokracji lub stwarzającym szansę na jej wzmocnienie. Prof. Barbara Błaszczyk z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN zbada mechanizmy wykorzystywane przez „wykluczających populistów” do zwiększenia władzy poprzez podważanie rządów w obszarach prawa, gospodarki i mediów. Dr Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii PAN przeprowadzi eksperymenty, które pomogą zrozumieć i przezwyciężyć procesy polaryzacyjne. Dr Agata Dziuban z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmie się obywatelstwem w kontekście europejskiej kryminalizacji. Sieć NORFACE tworzy 20 europejskich agencji (w Polsce Narodowe Centrum Nauki) finansujących badania w obszarze nauk społecznych i behawioralnych.

Wydarzenia 6

Fot. Autorki

Wyróżniony dom na bagnach

BIAŁYSTOK Alicja Jaroszek i Justyna Laszczkowska, studentki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, zdobyły wyróżnienie w VI konkursie „House in Forest 2020 – Wooden House”. Ich praca była jedyną z Polski docenioną przez jury. Uczestnicy mieli za zadanie wymyślić nową i oryginalną koncepcję drewnianego domu w środowisku leśnym. Dom z projektu „Suspended house” znajduje się w sercu starego lasu na terenach bagiennych. Opiera się na konstrukcji z drewna klejonego, zawieszonej na linach stalowych i podpartej na słupach. Co ciekawe, budynek zmienia się wraz ze zmianami wilgotności i pór roku. Kształtem przypomina drzewo, które idealnie pasuje do zastałego środowiska naturalnego. Każdy użytkownik domu ma zapewniony panoramiczny widok na okoliczny krajobraz, a symbolizująca pień drzewa siatka wspinaczkowa zlokalizowana wewnątrz pozwala dotrzeć na wszystkie piętra budynku. Dostępność jest również zapewniona przez wysokie kładki zawieszone w koronach drzew.

Davidias dla kroatysty z UŚ

KATOWICE Prof. Leszek Małczak z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał doroczną nagrodę Davidias wręczaną tradycyjnie w Dniu Chorwackiej Książki. Za najlepsze studium zagranicznego kroatysty uznano jego publikację Od przekładu ideologicznego do przekładu subwersywnego. Chorwacko-polskie związki kulturalne w latach 1944–1989 (Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944 do 1989). Prof. Leszek Małczak od 2016 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ. Jest badaczem literatur południowosłowiańskich i tłumaczem. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu.

Wydarzenia 7

Fot. Arch. prywatne

Nagroda za nowy paradygmat

KRAKÓW Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie została laureatką Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Jej monografia MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem poświęconym specyficznej przestrzeni współczesnej komunikacji bezpośredniej (MediaPolis), w której wyrasta nowy tożsamościowy typ polityka medialnego (MediaEgo). Krakowska badaczka została doceniona za śmiałość w dowodzeniu zaistnienia nowego paradygmatu, a także za wysoką jakość warsztatu metodologicznego. Autorów wybitnych publikacji naukowych, zajmujących się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych od trzech lat honoruje Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

HCÉRES po raz pierwszy

ŁÓDŹ Politechnika Łódzka jako pierwsza polska uczelnia otrzymała certyfikat HCÉRES potwierdzający wysoką jakość kształcenia i badań. Proces akredytacji trwał dwa lata. W spotkaniach ze specjalistami z HCÉRES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) uczestniczyło ponad 170 pracowników, studentów, absolwentów oraz partnerów uczelni. Wysoko oceniono bogatą ofertę kształcenia PŁ, dostosowaną do potrzeb rynku pracy, jak również działania uczelni w doskonaleniu programów nauczania. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dostrzeżono także bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów, zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie jakości kultury oraz świadomość zasad etyki zawodowej. Akredytacja została przyznana na 5 lat.

Wydarzenia 8

Fot. Andrzej Romański

Wydarzenia 9

Fot. L’Oreal

Na rzecz środowiska

WARSZAWA Prof. Grażyna Dąbrowska oraz dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna zostały laureatkami I edycji Eko Plebiscytu Lirene „Kobieta. Innowacja. Natura”. Obie otrzymały po 10 tys. zł. Najlepsze spośród prawie 200 proekologicznych inicjatyw wyłonili internauci, oddając prawie 12 tys. głosów. Prof. Grażyna Dąbrowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest biologiem molekularnym i autorką dwóch preparatów: PETout, przyspieszającego rozkład tworzyw sztucznych, oraz Biologicznego Stymulatora Plonowania, zwiększającego wydajność upraw i ich odporność na patogeny przy ograniczonej chemizacji rolnictwa. Z kolei dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, koncentruje się na rozwoju metod komputerowych wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz już obecne w środowisku substancje chemiczne (o jej badaniach pisaliśmy w kwietniowym FA).

Doradzą w sprawie klimatu

WARSZAWA Prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, powołał interdyscyplinarny Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego. Na czele 16-osobowego gremium stanął prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie, również przy udziale innych ekspertów, będą prezentować stanowisko nauki w sprawie konieczności podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia zmian klimatu i jego skutków oraz stworzenia ambitnej polityki klimatycznej Polski. Zadeklarowano również wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rządowego planu działania dla skutecznej i kontrolowanej gospodarczo oraz społecznie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także zarządzania kryzysem i procesem transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zgodnie z założeniami oenzetowskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) celem do roku 2030 powinno być ograniczenie emisji o 45% względem roku 2010 i jej całkowita redukcja do roku 2050. Zakończenie prac Zespołu zaplanowano na koniec 2022 roku.

Wydarzenia 10

Fot. KNN MechaniCAD

Bolid na wodór

KRAKÓW Studenci z Koła Naukowego Konstruktorów MechaniCAD działającego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej skonstruowali bolid zasilany ogniwem wodorowym. Przy 320 cm długości i 75 cm szerokości pojazd Hydrive 1 waży tylko ok. 30 kg. Efekt taki udało się osiągnąć dzięki pokryciu karoserii laminatem na bazie włókien węglowych. W połączeniu z opływowym kształtem karoserii zapewnia to minimalną siłę oporu powietrza, dzięki czemu bolid może rozwijać większe prędkości przy mniejszym zużyciu paliwa. Maksymalna zakładana prędkość to 41 km/h. Auto ma budowę modułową. Kierownicę wykonano w technice druku 3D. Oryginalny jest również pomysł silnika indukcyjnego, który wyróżnia się zdolnością hamowania rekuperacyjnego – podczas zwalniania maszyna nie traci zgromadzonej energii, lecz przekształca ją w energię elektryczną. W przyszłym roku wystartuje w Shell Eco-marathon.

Algorytm antysmogowy

ŁOMŻA Naukowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości rozpoczęli prace nad algorytmem, dzięki któremu będzie można się dowiedzieć, jak skutecznie rozmieszczać urządzenia do pomiaru czystości powietrza i jak przewidywać z precyzyjną dokładnością mechanizmy rozprzestrzeniania się smogu na obszarze Łomży. Do ustalenia potrzebnej do właściwego pomiaru liczby sensorów i ich rozmieszczenia wykorzystają sztuczną inteligencję i tzw. uczenie maszynowe. Uwzględnią m.in. warunki topograficzne, urbanistykę, korytarze powietrza. Prototypowa instalacja pozwoli śledzić aktualną jakość powietrza, w tym obecność najbardziej groźnych dla zdrowia związków, czyli pyłu drobnego (PM2,5 i PM10), ozonu w warstwie przyziemnej, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Wartość przedsięwzięcia, realizowanego wraz z firmą InConTech z Białegostoku, wynosi blisko 2 mln zł. Uczelnia otrzyma z tej puli 326 250 zł.

Wydarzenia 11

Fot. PW

Nowatorskie implanty

WARSZAWA Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pracują nad technologią wytwarzania za pomocą druku 3D nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych. Będą się wyróżniać możliwością aplikacji czynników biologicznie aktywnych bezpośrednio do otaczających tkanek miękkich oraz tkanki kostnej w celu poprawy procesu leczenia. Porowatość otwarta wprowadzona do konstrukcji implantów umożliwi uniknięcie problemów występujących w obecnie stosowanych rozwiązaniach. Obniży ona moduł Younga (wielkość określająca sprężystość materiału przy rozciąganiu i ściskaniu), co pozwoli uniknąć tzw. efektu ekranowania naprężeń wywołującego resorpcję kości wokół implantu. Poprawi też osteointegrację implantu dzięki przerastaniu jego części porowatej tkanką kostną, co wpłynie na lepszą stabilizację. Dodatkowo systemem innowacyjnych kanałów wewnętrznych środki biologicznie aktywne będą dostarczane do chorej tkanki na każdym etapie leczenia. To rozwiązanie dotąd niespotykane w implantach.

GRIEG rozstrzygnięty

WARSZAWA Do konkursu złożono 305 wniosków, z których do finansowania eksperci skierowali 28 projektów, w większości z zakresu nauk ścisłych i technicznych (12). Polsko-norweskie zespoły badawcze otrzymają w sumie ponad 156 mln zł. Aż 85% tej sumy to środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe (Narodowe Centrum Nauki). Najwyżej wyceniono projekt prof. Tomasza Lipniackiego z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (prawie 6,4 mln zł), który z partnerami z SINTEF MiNaLab w Oslo zajmie się analizą interakcji komórek „Naturalnych Zabójców” z zakażonymi rakowymi komórkami nabłonka płuc. Naukowcy chcą poznać rolę komórek NK w eliminacji bądź tłumieniu postępów infekcji wirusowych oraz ich znaczenie w terapiach immunoonkologicznych. Wyniki pozwolą na rozwój technik mikrofluidycznych w badaniach biomedycznych.

Wydarzenia 12

Fot. GPVT

Nowa siedziba dla medyków

WARSZAWA Studenci medycyny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w przyszłym roku rozpoczną zajęcia w nowym Collegium Medicum. Budynek o powierzchni ponad 3,8 tys. m2 będzie mieścił sale dydaktyczne oraz specjalistyczne laboratoria, a także pomieszczenia do symulacji medycznych. Obiekt ma mieć cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną, oraz możliwość nadbudowy kolejnych. Dzięki prostej i nowoczesnej bryle, a także elewacji w stonowanej gamie kolorystycznej, harmonijnie wpisze się w krajobraz otoczenia kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3. W gmachu zainstalowane zostaną zaawansowane systemy audiowizualne, a rozbudowana instalacja fotowoltaiczna ograniczy jego zapotrzebowanie na energię. Inwestycję zrealizuje firma Skanska SA, która wcześniej odpowiadała za powstanie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW. Planowany termin ukończenia to przełom III i IV kwartału 2021 roku.

Na rok za Atlantyk

WARSZAWA Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wyłoniła laureatów Programu BioLAB. Na roczny staż do jednego z renomowanych ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych: Oklahoma Medical Research Foundation, University of Chicago, University of Texas, Southwestern Medical oraz Center University of Virginia, wyjedzie 43 studentów z 15 szkół wyższych. Najwięcej z Uniwersytetu Warszawskiego (11), Uniwersytetu Jagiellońskiego (6) i Uniwersytetu Wrocławskiego (6). Program BioLAB przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych oraz medycznych. Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin, jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna. Biorą też aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają tamtejszą kulturę.

Wydarzenia 13

Fot. NAWA

Nowa dyrektor NAWA

WARSZAWA Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dr Grażynę Żebrowską na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od lipca ub.r. kierowała ona Departamentem Współpracy Międzynarodowej w MNiSW. Z wykształcenia jest fizykiem. Uzyskała podwójny doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Université de Rennes 1 (Francja) i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003–2019 pracowała w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego inicjowała i ułatwiała współpracę między polskimi i amerykańskimi partnerami. Do jej głównych obowiązków należała promocja polskich uniwersytetów i ośrodków badawczych wśród amerykańskich studentów i naukowców. Fotel dyrektora NAWA był wolny po tym, jak w marcu dymisję złożył Łukasz Wojdyga. Od 1 kwietnia funkcję p.o. dyrektora pełniła Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Wydarzenia 14

Oskar dla „Pisma Folkowego”

LUBLIN „Pismo Folkowe”, wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego, otrzymało honorową  Nagrodę im. Oskara Kolberga. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru, przyznawane od 1974 roku. „Pismo Folkowe” ukazuje się nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”). Jego idea zrodziła się w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionym wokół Orkiestry św. Mikołaja. Do końca ub.r. wydano 145 numerów. Przez 24 lata działalności stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Red. naczelną jest obecnie dr Agata Kusto, etnomuzykolog z Instytutu Nauk o Kulturze i Instytutu Muzyki UMCS.

W dwóch dyscyplinach

KALISZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jako jedyna spośród szkół tego typu ma prawo nadawania stopnia doktora już w dwóch dyscyplinach. Po tym, jak przed rokiem otrzymała uprawnienia w dyscyplinie nauki medyczne, teraz doszło kolejne – nauki o bezpieczeństwie. Początkowo Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wydała decyzję odmowną. Jednym z argumentów był brak opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zmiana nastąpiła po złożeniu odwołania przez rektora prof. Andrzeja Wojtyłę i uzupełnieniu dokumentów. Dodatkowo przesłano opinię prawną Biura Analiz Sejmowych, która jednoznacznie wskazuje, że brak oceny parametrycznej nie stanowi przeszkody, by uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego.

Wydarzenia 15

Doskonalsze płetwy

KATOWICE Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprojektowali udoskonalone płetwy do pływania. Wykonali je ze specjalnego materiału przyjaznego dla skóry człowieka, o dodatkowych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Są lżejsze, nieco krótsze i jednocześnie szersze od standardowych, co sprawia, że nie obciążają aż tak bardzo stawu kolanowego. Z wynalazku będą mogli korzystać nie tylko profesjonalni pływacy i nurkowie, lecz również osoby uczące się oraz ci, którzy wykorzystują płetwy do rehabilitacji w wodzie.

Opracował Mariusz Karwowski
Współpraca: Aneta Adamska, Ewa Chojnacka, Izabela Koptoń-Ryniec, Anna Korzekwa-Józefowicz, Anna Lisicka, Jacek Szymik-Kozaczko, Paweł Śpiechowicz, Jolanta Święszkowska, Dominika Wojtysiak-Łańska, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki. Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.ploraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze
www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na FacebookuWydarzenia 16Wydarzenia 17
i na Twitterze

Wróć