logo
FA 05/2020 W stronę historii

Anna Supruniuk, Mirosław Supruniuk

Uniwersytet Stefana Batorego w Warszawie i Poznaniu, czyli tam i z powrotem. Cz. II

Efektem tych sporów było to, że Litwini nałożyli litewskie pieczęcie obok pieczęci bolszewickich i zaciągnęli swoje warty obok wart rosyjskich. Tak więc Uniwersytet był właściwie podwójnie strzeżony.

Gmach Uniwersytetu Warszawskiego