logo
FA 05/2020 Informacje i komentarze

Turbulencje, niespodzianki i status quo

Turbulencje, niespodzianki i status quo 1

Po nagłych zmianach trybów głosowania, wymuszonych stanem epidemii, proces wyborczy na uczelniach idzie już pełną parą. „Uważam, że nie są nam dziś potrzebne napięcia generowane przez wyborcze spory i przeciągające się procedury. Odpowiedzialne rozstrzygnięcia powinny wspomagać nas we wspólnych działaniach, poprzez które stawimy czoło wyzwaniom najbliższej i dalszej przyszłości” – napisał prof. Stanisław Kistryn, wycofując się z wyścigu o fotel rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na placu boju został więc tylko prof. Jacek Popiel, prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej.

Tam, gdzie wszystko odbyło się bez przeszkód, nie brakowało niespodzianek. Do pierwszej w tym roku porażki urzędującego rektora doszło na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prof. Zbigniew Gaciong pokonał prof. Mirosława Wielgosia stosunkiem głosów 118:80. Rektor elekt jest specjalistą chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego. Od 1998 r. kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej. W latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, a następnie prodziekanem i do roku 2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej. Był pierwszym polskim delegatem do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS).

Turbulencje, niespodzianki i status quo 2Po raz pierwszy w 50-letniej historii Politechniki Koszalińskiej na jej czele stanie kobieta – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Była jedyną kandydatką. Głosowało na nią 58 z 70 elektorów. Została dziewiątym rektorem uczelni, a pierwszym wywodzącym się z nietechnicznego kierunku (wszyscy jej poprzednicy byli inżynierami). W 1998 roku ukończyła Wydział Ekonomii i Zarządzania PK i od tamtej pory związana jest zawodowo ze swoją Alma Mater. Od 2011 r. pracuje w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research (ATINER) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Turbulencje, niespodzianki i status quo 3Stojącego od 2016 roku na czele Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego (nie mógł startować z uwagi na ustawowy limit wieku) zastąpi dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz. Pokonał trzech kontrkandydatów, uzyskując już w pierwszej turze 54 głosy na 100 oddanych. Ukończył technologię chemiczną na PRz. Kieruje Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz. Od 2012 do 2019 roku był dziekanem tego wydziału. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants).

Turbulencje, niespodzianki i status quo 4Rektorem Szkoły Głównej Handlowej będzie od 1 września dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Stery uczelni przejmie z rąk prof. Marka Rockiego, który kieruje SGH już trzecią kadencję (w latach 1999–2005 i 2016–2020). W głosowaniu elektronicznym prof. Wachowiak, obecny prorektor ds. nauki i zarządzania, wygrał z prof. Marzenną Weresą, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej (181:21). Rektor elekt ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Turbulencje, niespodzianki i status quo 5Nowych rektorów mają także dwie publiczne uczelnie zawodowe. W Gnieźnie, nietypowo, wybory przeprowadzono w trybie… korespondencyjnym. Najpierw do elektorów wysłano karty do głosowania. Mieli oni trzy dni na ich wypełnienie i przekazanie. Po otwarciu kopert okazało się, że za jedynym kandydatem, prof. Pawłem Chęcińskim, opowiedziało się 9 elektorów, 2 było przeciwnych, a 2 się wstrzymało. Następca dr. hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ, jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii. W latach 2004–2006 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Od 2004 r. kieruje Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2012 r. przewodniczy Komisji Bioetycznej UMP.

Turbulencje, niespodzianki i status quo 6Czwartym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został prof. Robert Wiszniowski, zastępując dr. hab. Piotra Jurka, prof. PWSZ (limit wieku). Od 2016 roku jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Politologii UWr. W latach 1999–2019 był zatrudniony dodatkowo w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Z wałbrzyską uczelnią związał się od tego roku akademickiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki marketingu politycznego i wyborczego, systemu politycznego Unii Europejskiej, komunikowania publicznego i politycznego oraz teorii państwa. Jest założycielem i redaktorem naczelnym „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”.

O reelekcję z powodzeniem ubiegali się w kwietniu profesorowie: Jerzy P. Gwizdała (Uniwersytet Gdański), Sylwester Czopek (Uniwersytet Rzeszowski), Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska), Radzisław Kordek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krzysztof Polkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Wojciech Ślączka (Akademia Morska w Szczecinie), Arkadiusz Tofil (PWSZ w Chełmie).

karma

Wróć