logo
FA 05/2020 Wydawcy po nowemu

z Ewą Bluszcz, dyr. i red. nacz. Wydawnictwa UŁ, rozmawia Grzegorz Filip

Treści naukowe są dobrem publicznym

Wydawnictwa akademickie w Polsce są obecnie najważniejszym, specjalistycznym i sprofesjonalizowanym miejscem publikowania wyników badań naukowych.