logo
FA 05/2020 Życie akademickie

Zbigniew Drozdowicz

Mistrzowie i nauczyciele w nauce

Nie jest oczywiście tak, że w polskiej nauce nie było i nie ma mistrzów i nauczycieli, którzy mogli i mogą konkurować z zagranicznymi uczonymi. Można ich bowiem znaleźć nie tylko w odległej przeszłości, ale i w czasach nam bliższych.