logo
FA 05/2020 Życie naukowe

Łukasz Świerczewski

Globalna sieć komputerowa przed i po pandemii

Mając opracowaną dobrą koncepcję działania i dane o odpowiedniej rozdzielczości, można znaleźć najmniejszą igłę w największym stogu, co jest jednym z zasadniczych założeń projektu iThena.