logo
FA 05/2020 Życie akademickie

z dr. Pawłem Poszytkiem, dyr. gen. FRSE, rozmawia Piotr Kieraciński

Epidemia nie zatrzymała Erasmusa

Analizujemy wpływ inicjatyw europejskich na różne obszary edukacji. Tkwi w nich spory kapitał wiedzy, którego nie sposób dłużej ignorować, bo Erasmus i inne programy zmieniły oblicze szkolnictwa wyższego w całej Europie. Chcemy wydobyć ten potencjał i szeroko go upowszechniać.