logo
FA 04/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Wybrali rektorów pomimo zarazy

W obliczu epidemii koronawirusa na większości uczelni zawieszono bieg czynności wyborczych. Oznacza to, że wyłanianie rektorów odłożono na późniejsze niż pierwotnie planowano terminy. W części szkół wyższych marcowych dat udało się jednak dotrzymać.

Śląskim Uniwersytetem Medycznym przez najbliższe cztery lata pokieruje prof. Tomasz Szczepański, lekarz pediatra, onkolog i hematolog. Głosowało na niego 308 elektorów (kontrkandydat – prof. Andrzej Więcek – otrzymał 176 głosów). Zastąpi prof. Przemysława Jałowieckiego, który kończy właśnie swoją drugą kadencję. Rektor-elekt pełni obecnie funkcję prorektora ds. nauki. Kieruje Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, European Haematology Association, American Society of Hematology, International Society of Paediatric Oncology. W 2019 roku został powołany do Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej. Pracuje naukowo w obszarach immunologii, biologii molekularnej i diagnostyki ostrych białaczek, ze szczególnym uwzględnieniem, m.in. immunodiagnostyki białaczek i chłoniaków u dzieci, minimalnej choroby resztkowej w białaczkach u dzieci, diagnostyki molekularnej w hematologii onkologicznej, ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt, regeneracji szpiku kostnego po chemioterapii, oporności wielolekowej w białaczkach u dzieci.

Następcą prof. Adama Zająca w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach będzie prof. Grzegorz Juras, obecny prorektor ds. rozwoju. Został wybrany jednogłośnie – opowiedziało się za nim 28 członków Kolegium Elektorskiego. Jest dziewiątym rektorem w historii katowickiej Akademii. Kieruje Katedrą Motoryczności Człowieka, w której w 1992 roku zaczynał pracę. Wykładał także w Instytucie Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zaburzeń ruchowych, kontroli postawy, prawa Fittsa i synergii motorycznych. Od 2011 roku zasiada w Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. W 2017 roku został przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, które zrzesza dziewięć największych publicznych szkół wyższych na Śląsku.

W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy następcą prof. Jerzego Kaszuby, akordeonisty, została dyrygentka prof. Elżbieta Wtorkowska. W wyborach przeprowadzonych w trybie online opowiedziało się za nią 24 spośród 40 uprawnionych do głosowania elektorów (kontrkandydat, dr hab. Mariusz Klimsiak, zdobył 16 głosów). W latach 2012–2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w bydgoskiej Akademii. Obecnie kieruje Katedrą Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w AM oraz konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Od 2002 roku prowadzi w Koszalinie Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. W 1981 roku założyła Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego, który odbywa się od 2007 roku w Murowanej Goślinie.

W Politechnice Gdańskiej wprawdzie bez zmian, ale dla prof. Krzysztofa Wildego będzie to formalnie pierwsza kadencja (w wyborach online uzyskał 108 głosów na 135 możliwych). Został 41 rektorem pomorskiej uczelni w połowie ub.r. w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych po nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika (niepełna kadencja nie jest wliczana do ich ustawowo dopuszczalnej liczby). Podobna sytuacja ma miejsce w Politechnice Opolskiej, którą od śmierci prof. Marka Tukiendorfa w 2019 roku kieruje dr hab. inż. Marcin Lorenc (na fot.). Na pełną czteroletnią kadencję został teraz wybrany w trybie zdalnym głosami 89 elektorów (na 97).

W pozostałych przypadkach doszło do reelekcji. Tylko w Akademii Pomorskiej w Słupsku obecny rektor – dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP (na fot.) – miał kontrkandydata: wygrał stosunkiem głosów 73:52 z prof. Romanem Drozdem, byłym rektorem uczelni.

Również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu było początkowo dwóch kandydatów, ale dzień przed głosowaniem wycofał się dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP. W grze pozostał w związku z tym jedynie urzędujący obecnie rektor, prof. Wojciech Hora. Głos na niego oddali wszyscy (34) elektorzy.

Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, najstarszą uczelnią sportową w Polsce, kierować będzie nadal dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kolejne cztery lata w fotelu rektora spędzi prof. Adam Krętowski, podobnie jak na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie – prof. Bogusław Machaliński.

Na czele Mazowieckiej Uczelni Publicznej pozostanie prof. Maciej Słodki, w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży o reelekcję z powodzeniem ubiegał się dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, zaś na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu wybrano ponownie dr. Dariusza Skalskiego.

Mariusz Karwowski

Wróć