logo
FA 04/2020 Życie naukowe

Joanna Kosmalska

Pamięci działające jak ludzki mózg

Za najbardziej rokujący został uznany związek Mn12. Ta molekuła posiada wysoki spin, ma zatem silny moment magnetyczny. Dzięki wprowadzeniu pewnych modyfikacji uzyskano rozpuszczalną formę Mn12, która okazała się bardziej odporna na warunki atmosferyczne.