logo
FA 04/2020 Życie akademickie

Ewa Chmielecka

Jak wdrażać kompetencje społeczne?

Nauczyciele akademiccy nie są właściwie przygotowani do sensownego włączania kompetencji społecznych w efekty kształcenia swych zajęć ani też do pełnienia roli wzorotwórczej w tym zakresie.