logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Z rekordowym zyskiem

Z rekordowym zyskiem 1

Fot. Andrzej Romański

Tegoroczne Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniu 19 lutego otworzyło obchody jego 75-lecia. Rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn, który w tym roku kończy zarządzanie uniwersytetem, mówił o sukcesach uczelni, m.in. w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, ale także nowych inwestycjach, związanych z rozwojem uniwersytetu, w tym z uruchomieniem weterynarii i planami rozwoju nauk technicznych. Pochwalił się dobrą sytuacją finansową UMK: – Udało nam się nie tylko zlikwidować głęboki deficyt, grożący wręcz zapaścią finansową, ale corocznie podnosimy wartość nadwyżki – już dziś mogę poinformować, że rok finansowy 2019 zamknęliśmy rekordowym zyskiem na poziomie 45 mln złotych.

Podczas uroczystości miał miejsce wykład prof. Tomaso Poggio, laureata nagrody naukowej „Ratio et Spes”, którą odebrał podczas Gali Nauki Polskiej (więcej na str. 8). Wręczono też szczególne wyróżnienia UMK – Convallaria Copernicana. Nazwę Konwalia Kopernikańska zaproponowała dr Cecylia Iwaniszewska. Patron uczelni na kilku portretach przedstawiany jest bowiem z konwalią w ręku. Statuetkę wykonała prof. Alicja Majewska z Zakładu Rzeźby UMK. W tym roku laureatem nagrody został prof. Józef Szudy. Przez niemal trzy dekady z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem wyznaczał on kierunki rozwoju Instytutu Fizyki i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, jako dyrektor instytutu, a także przez dwie kadencje dziekan wydziału. Jednocześnie kierował Zakładem Spektroskopii Fazy Gazowej, potem Zakładem Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Prof. Szudy był jednym z głównych inicjatorów powstania Krajowego Laboratorium FAMO w Toruniu i w latach 2001–2010 zasiadał w Radzie Naukowej Laboratorium. Jest członkiem rzeczywistym PAN. Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz szeregu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu grono honorowych profesorów UMK powiększyło się o: Grzegorza Goździewicza z Wydziału Prawa i Administracji, Wiesława Kozaka z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Andrzeja Nowickiego z Wydziału Matematyki i Informatyki. Tytuły te nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę.

Z rekordowym zyskiem 2

Fot. Andrzej Romański

W czasie uroczystości tytuły Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wręczono pięciu absolwentom, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promując jednocześnie uniwersytet w swojej codziennej działalności. Dr Stanisław Haftka jest ekspertem w dziedzinie chemii i fizyki polimerów, specjalistą w dziedzinie reologii, analizy termicznej DMA i spektroskopii. Kieruje działem marketingu niemieckiej firmy BIO-FED Branch of Akro-Plastic z Kolonii. Jest członkiem grupy naukowej w dziedzinie polimerów koncernu Hoechst AG, pracuje nad rozwojem nowych katalizatorów metalocenowych. Dr Paweł Neumann zajmuje się analizą strategiczną ryzyka kontraktowego i modelowania procesów biznesowych. Jest konsultantem i doradcą prezesa Zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., zawodowo związany jest także z firmą konsultingową KarStanS Sp. z o.o. Ta Binh jest wietnamskim prawnikiem, współtwórcą pierwszego Wietnamskiego Kodeksu Morskiego. Pracował w wietnamskim w Głównym Urzędzie Morskim, był dyrektorem Departamentu Prawniczego w Vinalines (Vietnamese Shipping Lines), a w końcu prezesem Dong Do Marine. Organizował spotkanie wietnamskich absolwentów UMK z przedstawicielami uniwersytetu. Pani Tran Thi Hien, Wietnamka mieszkająca we Francji, pracowała we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest sekretarzem naczelnym Stowarzyszenia FAAOD (Fond d’Alerte contre l’Agent Orange Dioxine), które wspiera ofiary amerykańskich nalotów z użyciem chemikaliów (substancji Agent Orange Dioxin) podczas wojny w Wietnamie w latach 1965-75. Janusz Żółtowski jest toruńskim samorządowcem, działaczem społecznym i gospodarczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora TV Toruń.

PK

Wróć