logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia 1

Fot. PUSS

W PUSS bez zmian

PIŁA Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, będzie dalej kierował Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile. W 38-osobowym Kolegium Elektorów otrzymał 36 głosów. Z Państwową Uczelnią Stanisław Staszica, wcześniej Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, związany jest od początku jej istnienia, tj. od 20 lat. Najpierw był zastępcą dyrektora Instytutu Humanistycznego, później prorektorem ds. dydaktyki i studentów, a od 2013 roku jest rektorem. Ponowny start w wyborach umożliwiła mu Konstytucja dla Nauki, zgodnie z którą kadencji rektora rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. W PUSS studiuje obecnie 1300 osób. Kadrę tworzy 304 pracowników. Uczelnia oferuje 11 kierunków i 25 specjalności. Jej mury opuściło dotąd ponad 10 tys. absolwentów.

Wydarzenia 2

Fot. Archiwum

Druga kadencja Wiszniewskiej

SUWAŁKI Dr Marta Wiszniewska przez kolejną kadencję będzie rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Była jedyną kandydatką na to stanowisko. Czterdziestodwuletnia Wiszniewska jest jednym z najmłodszych rektorów w Polsce. Skończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzowała się w Akademii Obrony Narodowej. Jest specjalistką od logistyki. Tego przedmiotu nauczała w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. Pracowała także w Służbie Celnej. Z PWSZ związana jest od dziesięciu lat, m.in. jako dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia. Suwalska publiczna powstała w 2005 roku. W jej strukturze funkcjonują trzy wydziały: Ochrony Zdrowia, Politechniczny i Humanistyczno-Ekonomiczny. Blisko 2 tys. studentów ma do wyboru 11 kierunków kształcenia. Kadrę uczelni tworzy ponad 200 pracowników.

Wydarzenia 3

Fot. PWSTE

Reelekcja w PWSTE

JAROSŁAW Dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE, został jednogłośnie wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zagłosowali na niego wszyscy elektorzy (24). Będzie to jego druga kadencja. Jest szóstym rektorem w historii jarosławskiej uczelni. Związany jest z nią od samego początku, czyli od 1998 roku. Przez 10 lat zajmował stanowisko prorektora ds. studenckich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień socjologicznych i dotyczą m.in. sytuacji osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie, polityki senioralnej oraz organizacji i zarządzania instytucjami pomocowymi. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Instytutu Polsko-Ukraińskiego w Jarosławiu oraz Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Przemyślu. Na jarosławskiej PWSTE kształci się 2,5 tys. studentów.

Wydarzenia 4

Fot. KRAUM

Na kolejne 4 lata

POZNAŃ Prof. Andrzej Tykarski został wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Głosowało na niego 93 z 99 elektorów. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. Prof. Tykarski jest specjalistą chorób wewnętrznych, angiologii i hipertensjologii. Zawodowo jest związany z Uniwersytetem Medycznym (wcześniej Akademią Medyczną) w Poznaniu od 1982 roku. Od 2010 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UMP. Jest także kierownikiem Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego. Posiada tytuł Hypertension Specialist of European Society of Hypertension.

Wydarzenia 5

Fot. NASK

Nowy dyrektor NASK

WARSZAWA Dr inż. Kamil Sitarski (na fot. po prawej) zastąpił dr. hab. Jacka Leśkowa na stanowisku dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (rozprawa doktorska poświęcona modelowi referencyjnemu informatycznego systemu zarządzania wiedzą). Aktywnie działa na Wydziale Zarządzania PW, gdzie zajmuje się zagadnieniami, związanymi z systemami informatycznymi zarządzania, paradygmatami gospodarki cyfrowej i zarządzaniem wiedzą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

DID po raz drugi

WARSZAWA 15 mln zł trafi do piętnastu publicznych uczelni zawodowych w drugim konkursie Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. Siedem z nich: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, państwowe wyższe szkoły zawodowe w Głogowie, Suwałkach, Nysie i Chełmie oraz Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile i Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, zostało nagrodzonych po raz pierwszy. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane na podstawie wybranych wskaźników systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

Wydarzenia 6

Fot. ATH

Mają już gdzie grać

BIELSKO-BIAŁA Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą już korzystać z nowej hali sportowej. Obiekt o powierzchni blisko 1700 m2 ma falistą bryłę. W najwyższym punkcie sięga ona 12 metrów, a minimalna wysokość to 6 m. Do użytku oddano parter budynku z boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, czterema boiskami do badmintona oraz trybunami mogącymi pomieścić 104 widzów. W kolejnym etapie dobudowane zostanie I piętro. Znajdą się tam m.in. sala do squasha, siłownia, część administracyjna, ścianka wspinaczkowa, instalacja fotowoltaiczna. Hala powstaje w miejscu starej, na terenie kampusu ATH. Całość inwestycji pochłonie prawie 12,5 mln zł, z czego 9,4 mln dołożyło MNiSW.

Wydarzenia 7

Fot. PAN

Polsko-ukraińska nagroda

WARSZAWA Dwoje badaczy Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu: jego dyrektor prof. Andrzej Jeżowski (na fot.) oraz dr inż. Daria Szewczyk, a także prof. Mikhaił A. Strzhemechny i prof. Alexander I. Krivchikov z Fizyko-Technicznego Instytutu Niskich Temperatur NANU w Charkowie zostali laureatami polsko-ukraińskiej nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe. Doceniono ich badania nad nowymi mechanizmami przewodnictwa cieplnego nieprzewodzących ciał stałych prowadzone od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano aktywowany termicznie nowy mechanizm transportu ciepła w monokrysztale trójskośnego 4-bromobenzofenonu. Analogicznego zjawiska, polegającego na wzroście przewodnictwa cieplnego w obszarze wysokich temperatur, dowiedziono również dla szeregu kryształów molekularnych, składających się z elastycznych molekuł. Osiągnięcie pozwoli na zaprojektowanie nowych materiałów o określonych parametrach czy własnościach cieplnych. Nagroda przyznawana jest co 5 lat przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Wydarzenia 8

Fot. Mateusz Lipka

Oko w oko z rekinem

SZCZECIN Prawie tysiąc eksponatów zwierząt wodnych, w tym unikatowe gatunki, których nie ma nigdzie w Polsce ani w Europie, można zobaczyć w Muzeum Ichtiologicznym, otwartym na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wszystkie zbiory to efekt wypraw naukowych pracowników wydziału. Pierwsza z wystaw poświęcona jest rekinom. W specjalnie przygotowanych gablotach można zobaczyć rekina młota, kosogona żarłacza, kolenia, mustela, płaszczki z narządami elektrycznymi i korale w naturalnej scenerii. Jest też złowiony w okolicach Nowej Funlandii w 1971 roku rekin polarny, który mierzy 4 metry. W innym miejscu znajdują się zbiory ryb, które pokonują tysiące kilometrów, by odbyć tarło, m.in. węgorze europejskie czy minogi morskie. Oprócz tego można obejrzeć laboratoryjną wylęgarnię ryb oraz akwaria z rybami morskimi i słodkowodnymi, m.in. błazenkami, pielęgnicami, rogatnicami i szpadelkami.

Wydarzenia 9

Fot. Jan Hellmann

Polski wkład w badania Słońca

FLORYDA Teleskop rentgenowski STIX, opracowany przez naukowców i inżynierów Centrum Badań Kosmicznych PAN, znalazł się wśród dziesięciu aparatów umieszczonych na pokładzie sondy Solar Orbiter, wystrzelonej w przestrzeń kosmiczną z Przylądka Canaveral. Dzięki niej naukowcy chcą się dowiedzieć, jak Słońce tworzy i „kontroluje” heliosferę – swoje najbliższe międzygwiazdowe otoczenie, zdominowane przez wiatr słoneczny. STIX będzie dostarczał do dziesięciu wysokorozdzielczych zdjęć Słońca na sekundę, co umożliwi precyzyjne wskazanie, kiedy i z jakiego regionu na naszej gwieździe nastąpiła emisja elektronów w przestrzeń międzyplanetarną. Polacy zaprojektowali i wykonali komputer pokładowy wraz z obudową mechaniczną, system do precyzyjnego określania położenia Słońca, a także układ do wspomagania testów elektroniki. Budowa Solar Orbiter trwała około 10 lat i kosztowała Europejską Agencję Kosmiczną 0,5 mld euro. Analizą danych zajmą się w Polsce badacze z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN we Wrocławiu oraz Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolejne Europejskie Uniwersytety?

BIAŁYSTOK/GDAŃSK/WARSZAWA Trzy kolejne polskie uczelnie przystąpiły do konsorcjów, które wystartują w drugim konkursie European Universities. Politechnika Białostocka została członkiem konsorcjum „UNIVERS – European Cross Border University”, w skład którego wchodzi osiem przygranicznych uczelni z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii, Rumunii i Łotwy. Kształci się w nich 85 tys. studentów. Liderem jest University of Perpignan (Francja). Politechnika Gdańska wraz z pięcioma partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch i Niemiec (w sumie kształcą ponad 81 tys. studentów) tworzy „CURE – Consortium of Universities with Regional Engagement”. Liderem jest Universitat Jaume I (Hiszpania). Z kolei Politechnika Warszawska wraz z sześcioma uczelniami technicznymi z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Włoch i Hiszpanii tworzy konsorcjum ENHANCE, którego liderem jest Politechnika w Mediolanie. Wyniki konkursu mają być ogłoszone w lipcu. W ubiegłym roku powołano 17 konsorcjów Uniwersytetów Europejskich z udziałem 5 polskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia 10

Fot. Arch. prywatne

Stypendium na identyfikację łubinu

WARSZAWA Anita Sabat-Tomala, doktorantka w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymała stypendium im. Anny Pasek. Jej projekt polega na opracowaniu oraz przetestowaniu teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego z wykorzystaniem metod klasyfikacji pikselowych i podpikselowych oraz lotniczych obrazów hiperspektralnych HySpex. Badania będzie prowadziła na cennych przyrodniczo obszarach Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich. Uzyskane wyniki pozwolą na ograniczenie tradycyjnych naziemnych badań terenowych oraz optymalizację algorytmów klasyfikacji i zestawów danych teledetekcyjnych. Konkurs ma na celu promocję najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „5 górskich żywiołów”. Stypendium w wysokości 25 tys. zł jest fundowane przez Fundację im. Anny Pasek, założoną przez rodziców młodej badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zginęła tragicznie podczas wspinaczki na Mont Blanc.

Wydarzenia 11

Fot. Kinga Sałata

Mistrzowie w futsalu

POZNAŃ Studenci Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej i studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali zwycięzcami akademickiej rywalizacji w futsalu. To pierwsi tegoroczni triumfatorzy Akademickich Mistrzostw Polski. W finale rywalizacji mężczyzn KJ-TSW pokonało Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5:1. Brąz dla Uniwersytetu Śląskiego. W grupie zespołów kobiecych studentki UJ wygrały decydujący mecz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu 2:1. Dla krakowianek, które świetnie radzą sobie zarówno w rozgrywkach futsalowych, jak i trawiastych, to już trzecie z rzędu zwycięstwo w AMP. Na najniższym stopniu podium stanęły futsalistki Uniwersytetu Gdańskiego. MVP zawodów wybrano Mikołaja Zastawnika (UEK) i Klaudię Fabovą (PWSZ Wałbrzych).

Liderzy innowacji

WARSZAWA Politechnika Lubelska po raz trzeci z rzędu znalazła się na czele zestawienia polskich szkół wyższych pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Lubelscy inżynierowie dokonali wprawdzie w ubiegłym roku o cztery zgłoszenia mniej (135) niż w 2018, ale i tak wyprzedzili Politechnikę Wrocławską (106) i Politechnikę Śląską (103). Okazali się także bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o uzyskane patenty i prawa ochronne (126). To wysforowało ich na pierwsze miejsce także w tej kategorii, w której pokonali ubiegłorocznego lidera Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (122) oraz Politechnikę Łódzką (106). W okresie 2013–2019 najprężniej w zakresie innowacji działała PWr, której pracownicy uzyskali 929 patentów i praw ochronnych. Zdystansowali Akademię Górniczo-Hutniczą (707) oraz ZUT (617). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią tzw. bezprzymiotnikową jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – na 14. miejscu (186).

Wydarzenia 12

Fot. Arch. prywatne

Powołany do ESFRI

KRAKÓW Prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, został powołany przez MNiSW na przedstawiciela Polski w Grupie Roboczej ds. Zdrowia i Żywności w Europejskim Forum Strategicznym ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Jego zainteresowania naukowe dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz mechanizmów chorobowych powodowanych zapaleniami i stresem oksydacyjnym. ESFRI zostało powołane w 2002 roku. Efektem spotkań tego gremium jest kształtowanie polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Tworzy i aktualizuje Europejską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych. Nie jest ciałem decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych.

Wydarzenia 13

Fot. Janusz Pająk

Honorowy kardiochirurg

OLSZTYN Dr n. med. Franz van Erckelens został honorowym profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wnioskiem o uhonorowanie wybitnego kardiochirurga wystąpiła Rada Wydziału Lekarskiego. W ten sposób podziękowano mu za zaangażowanie dydaktyczne, wzbogacenie procesu kształcenia i umiędzynarodowienie wydziału. F. van Erckelens jest absolwentem medycyny uniwersytetu w Aachen (Niemcy). W 2007 r. nawiązał współpracę z Wydziałem Nauki o Żywności UWM, od 2010 r. współpracuje z Wydziałem Lekarskim. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia dla studentów anglojęzycznych. Jest specjalistą z zakresu rehabilitacji i zapobiegania chorobom serca, rehabilitacji po operacjach kardiologicznych oraz leczenia żylnych chorób naczyniowych i zakrzepicy.

UEK z certyfikatem CEEMAN

KATOWICE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Przyznawana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznie Rozwijających się Społeczeństwach (CEEMAN). IQA to certyfikat jakości, potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia. To pierwsza międzynarodowa akredytacja instytucjonalna dla UE w Katowicach. Uczelnia dołączyła tym samym do grona 27 akredytowanych instytucji CEEMAN na świecie, w tym pięciu polskich: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Akredytacja została przyznana na sześć lat.

Wydarzenia 14

Fot. PB

Doktorat h.c. – prof. Jozef Živčák

BIAŁYSTOK Politechnika Białostocka uhonorowała najwyższą godnością akademicką prof. Jozefa Živčáka z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Światowej sławy specjalista w dziedzinie biomechaniki człowieka jest 11 doktorem h.c. białostockiej uczelni, ale pierwszym zagranicznym. Prof. Živčák jest pionierem w zakresie opracowywania i wdrażania implantów wykonywanych na miarę z wykorzystaniem technik generatywnych. Zespół, którym kieruje, wykonał i nadzorował wszczepienie największego implantu twarzy na świecie, obejmującego 83% całej twarzy. Jest autorem m.in. urządzeń do rehabilitacji, protetycznych czy nowoczesnego systemu nakładek wspomagających naukę ssania u niemowląt z rozszczepem podniebienia. Był inicjatorem utworzenia w swojej Alma Mater centrum technik przyrostowych. Od ponad 20 lat współpracuje z Wydziałem Mechanicznym PB.

Wydarzenia 15

Fot. Michał Święcicki

Symulacje na Podkarpaciu

RZESZÓW Na Uniwersytecie Rzeszowskim uruchomiono Centrum Symulacji Medycznej. Jednostka jest częścią Kolegium Nauk Medycznych. Na prawie 3 tys. m2 powstały sale symulacyjne niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz sale przeznaczone do opieki położniczej i pielęgniarskiej, a także do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, położniczych i technicznych. Na wyposażeniu CSM znajdują się fantomy, trenażery, defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane technologicznie symulatory pacjentów w różnym wieku. Jest też zaawansowany symulator porodowy. Dzięki systemowi audio-wideo możliwe jest rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych. Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE, który pozwala ocenić efekty kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych. Wartość projektu to 4,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 3,5 mln zł. W drugim etapie powstaną sale do kształcenia na kierunku lekarskim.

Wydarzenia 16

Fot. Grzegorz Mehring

Nagroda im. Jana Uphagena

GDAŃSK Dwie badaczki Uniwersytetu Gdańskiego zostały laureatkami tegorocznej Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych uhonorowano Aleksandrę Mańkowską (na fot. po lewej), doktorantkę w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych. Doceniono ją za osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej u pacjentów po udarach czy z chorobami przewlekłymi. Tej tematyki dotyczy realizowany przez nią grant PRELUDIUM, w którym zaproponowała nowatorskie, eksperymentalne podejście do badań procesów emocjonalnych i uwagowych. W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych nagrodę otrzymała dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Bada efektywność działania jednego z flawonoidów, genisteiny, jako potencjalnego leku na chorobę Huntingtona oraz chorobę Alzheimera. Nagroda im. Jana Uphagena to najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy.

Wydarzenia 17

Fot. Wojciech Olkuśnik

Popularyzatorzy Nauki

WARSZAWA Twórcy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zdobyli nagrodę główną w 15 konkursie „Popularyzator Nauki” organizowanym przez serwis Nauka w Polsce i MNiSW. Istniejący od 22 lat festiwal zyskał ponad 1,5 mln odbiorców, którzy uczestniczyli w ponad 30 tys. wydarzeń. W poszczególnych kategoriach triumfowali: duet Aleksandra i Piotr Stanisławscy z Crazy Nauka (Media), Dawid Myśliwiec (Animator), Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki (Instytucja), dr Wojciech Glac (Naukowiec), Heweliusze Nauki (Zespół). Pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego otrzymało Biuro Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego za wzorcową politykę informacyjną. Zwycięzców wyłoniono spośród 109 zgłoszeń.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Piotr Burda, Marcin Czyżniewski, Katarzyna Dominiak, Michał Grzybowski, Monika Wąs, Jadwiga Witek, Maria Wojtach, Jolanta Workowska, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.
Więcej aktualności na naszej stronie internetowej
www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na FacebookuWydarzenia 18Wydarzenia 19
i na Twitterze

Wróć