logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

W Krakowie znają się na prawie

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz dwunasty z rzędu osiągnęli najlepsze wyniki podczas egzaminów na aplikacje prawnicze.

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną od 2006, a na komorniczą od 2008 roku. Przez ten okres do egzaminów przystąpiło 136,1 tys. osób, a z nich pomyślnie udało się przebrnąć blisko 63 tys. Oznacza to zdawalność na poziomie 46%.

W ubiegłym roku do testu podeszło 6535 osób, tj. o ponad 400 mniej niż rok wcześniej. To najgorszy wynik od 14 lat. Kandydaci reprezentowali 51 uczelni, w tym 19 publicznych, 25 niepublicznych i 7 zagranicznych (Europa Universität Viadrina, Faculté de Droit et Science Politique Université Nice Sophia Antipolis, Uniwersytet Leiden, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu, Uniwersytet w Birmingham, University of Westminster, University of Glasgow).

Spośród ubiegłorocznych absolwentów najwięcej przedstawicieli miały: Uniwersytet Warszawski (630), Uniwersytet Jagielloński (429) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (414). Uwzględniając konkretne aplikacje, liderami były: UW (adwokacka), UAM (radcowska), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (notarialna) i Uniwersytet Wrocławski (komornicza). Egzaminy zdało 3570 osób, czyli 54,6% ogółu kandydatów. W trzech z czterech egzaminów odsetek zdających z powodzeniem był podobny. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiły 2384 osoby, z których zdało 1313 (55,1%). O aplikację radcowską starało się 3428 absolwentów, a zdało 1897 z nich (55,3%). Notarialną ścieżkę kariery obrało 576 osób, ale pierwszy etap pomyślnie zaliczyło 317 (55%). Zdecydowanie najgorszy wynik zanotowano wśród przyszłych komorników. Na egzamin stawiło się 147 osób, lecz zdała go niespełna co trzecia.

Najlepiej wypadli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, spośród których egzamin zdało 75,52% kandydatów. Od dwunastu lat dzierżą oni palmę pierwszeństwa. Drugie miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajęli absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (68,36%). Na podium, kosztem Uniwersytetu Gdańskiego (spadek aż na 9. miejsce – 56,79%), wskoczyli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (66,03%). W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Uniwersytet Łódzki (64,34%), Uniwersytet Szczeciński (62,22%), Uniwersytet Śląski (59,05%), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (57,06%), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (56,97%) i Uniwersytet Wrocławski (52,01%). Wśród absolwentów z 2019 roku czołówka podobna: UJ (83,4%) przed UW (77,3%) i UAM (74,2%).

Wydział Prawa i Administracji poznańskiej uczelni, jako jedyny z tego grona, posiada kategorię A+. Ocena działalności naukowej i badawczo-rozwojowej tych jednostek pokazuje pewną prawidłowość: w czołowej dziesiątce są wydziały z dwoma najwyższymi kategoriami. Za wyjątkiem USz i UKSW (oba z kategoriami B), których absolwenci nie dość, że znaleźli się wśród najlepiej zdających, to zdołały wyprzedzić kilka bardziej prestiżowych, jeśli chodzi o ocenę, uczelni.

Do egzaminów przystąpiło 4216 kobiet, co stanowi 64,5% wszystkich zdających. Wynik pozytywny uzyskało 2279 z nich, zdawalność w tej grupie wyniosła 54,1%. Wśród wszystkich zdających 125 osób wskazało, że przystępuje do egzaminu po raz 5 lub więcej (w tym 3 osoby po raz 11 i 2 osoby po raz 10).

MK

Wróć