logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Nowy rektor w Toruniu

Nowy rektor w Toruniu 1

Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Andrzej Sokala, obecny prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej, został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko, zgłoszonym czterokrotnie przez trzy grupy senatorów i przez Radę Uczelni. W głosowaniu 198 elektorów kandydaturę prof. Sokali poparło 181 z nich, przeciwko opowiedziało się dziesięciu, a pięciu wstrzymało się (oddano dwa głosy nieważne).

Prof. Andrzej Sokala urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1978 r., stopień doktora uzyskał w 1989 roku, dziesięć lat później habilitował się, a w 2011 r. został profesorem. Zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym. Jest kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W 2008 r. został także kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych na UMK. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2012 r. jest prorektorem uczelni ds. studenckich i polityki kadrowej. W latach 1991–2004 był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a w 2003 roku został członkiem Trybunału Stanu. Wykładał też w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Prof. Andrzej Sokala jest pierwszym nowym rektorem wybranym w grupie uczelni badawczych wyłonionych w programie IDUB.

MK

Wróć