logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Studenccy innowatorzy

Studenccy innowatorzy 1

Fot. PŚk

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz politechnik: Śląskiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej zdobyli główne nagrody w X konkursie „Student-Wynalazca”.

W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 144 rozwiązań z 26 uczelni z całej Polski. Uznanie jury zdobył m.in. skonstruowany przez Łukasza Kwaśnego i Karolę Fatygę, doktorantów PL (na fot. ze współtwórcami rozwiązania: dr. inż. Dariuszem Zielińskim oraz mgr. inż. Bartłomiejem Stefańczakiem), transformator z magazynem bezwładnościowym i sposób jego sterowania. Rozwiązanie jest przełomowe, ponieważ może zastąpić klasyczny transformator energetyczny SN/nN wykorzystywany do zasilania domów jednorodzinnych, fabryk i wszystkich placówek wymagających dostarczenia energii elektrycznej. W skali kraju to ponad sto tysięcy urządzeń. Wprowadzenie nowego transformatora umożliwi gromadzenie energii przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności klasycznych urządzeń tego typu.

Nagrodzono także cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania bioaktywnych związków flawonoidowych w wyniku biotransformacji autorstwa Mateusza Łużnego, Ewy Kozłowskiej i Moniki Dymarskiej z UPWr. Mogą one zostać zastosowane jako substancje czynne leków lub składniki produktów spożywczych (suplementów diety). Posiadają m.in. właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, antydiabetyczne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze czy przeciwwirusowe. Charakteryzują się słodkim smakiem, dlatego istnieje możliwość wytworzenia z nich niskokalorycznych słodzików o smaku odpowiadającym sacharozie, ale posiadających jednocześnie właściwości prozdrowotne.

Laureatką została również Paulina Kostrzewa-Demczuk z PŚk za zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Wynalazek ten przyczyni się do podniesienia standardu oraz parametrów użytkowych mieszkań i domów wykonanych z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych z dodatkiem polietylenoglikolu. Kolejny nagrodzony – Adam Świerczyński z PŚ – jest autorem urządzenia do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych. Zapewnia ono eliminację niekontrolowanych i niepożądanych przedmuchów powietrza niebiorącego udziału w procesie efektywnego spalania, pozwala efektywnie spalać gorsze (wilgotniejsze), a tym samym tańsze paliwa, zwiększa sprawność cieplną procesu spalania, a także przyczynia się do ograniczenia emisji tlenków azotu. Doceniono również rozwiązanie Marty Gackowskiej, Sandry Śmigiel i Natalii Jerks z UTP, które opracowały system komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji, np. w trakcie pokazów świetlnych typu light show, misji poszukiwawczo-ratunkowych czy działań jednostek wojskowych.

W nagrodę wszyscy pojadą do Genewy, by zaprezentować swoje pomysły na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, gdzie zwycięzcy konkursu „Student-Wynalazca” zdobyli dotąd 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali.

Oprócz nagród głównych przyznano także sześć wyróżnień i dziewięć nagród specjalnych. W dotychczasowych 10 konkursach zgłoszono 791 rozwiązań, będących efektem prac badawczo-rozwojowych 1748 twórców.

Konkurs pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowała Politechnika Świętokrzyska.

MK

Wróć