logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Lekarze zdawali na wiosnę

Absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie okazali się najlepsi w poszczególnych kategoriach podczas wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Przystąpiło do niego 3689 osób. Uzyskały średnio 131,5 pkt. Najlepszy rezultat to 175 punktów (Warszawski Uniwersytet Medyczny), a najgorszy – 28 punktów (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Wynik poniżej 56% osiągnęło 540 zdających (14,6%), co oznacza, że jeśli nadal myślą o karierze lekarza, będą musieli powtórzyć egzamin. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197, ponieważ trzy zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Po raz pierwszy LEK zdawały 392 osoby, z czego 252 (64,3%) z pozytywnym skutkiem. W tym gronie najlepszy średni wynik uzyskali absolwenci UWM (132,67 pkt.). Za nimi uplasowali się absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (130,55 pkt.) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (128,17 pkt.). Warto dodać, że wielkopolska uczelnia jako jedyna znalazła się w trójce najlepszych także w dwóch pozostałych kategoriach: lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach oraz ponad dwa lata temu: w obydwu zajęła 2. miejsce.

Lider wśród debiutantów w ubiegłorocznej sesji wiosennej – Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – zanotował tym razem spadek aż na 8. miejsce (122,89 pkt.). Ze 169 absolwentów uczelni zagranicznych egzamin zdało 102. Ich średni wynik to 113,30 pkt. Jeszcze gorzej wypadli absolwenci studiów anglojęzycznych na polskich uczelniach medycznych (93,06 pkt.), z których o sukcesie może mówić jedynie siedmiu na 32 zdających.

Do LEK przystąpiło 3141 osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat. Zdało 2855 (prawie 91%). Tutaj, podobnie jak przed rokiem, na czele są absolwenci CM UJ (143,61 pkt.). Na kolejnych miejscach są: UMP (141,51 pkt.) i WUM (140,29 pkt.). Najsłabszy wynik uzyskali absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (133,22 pkt.) oraz CM UMK w Bydgoszczy (132,99 pkt.). Tradycyjnie już powodów do dumy nie mają też absolwenci uczelni zagranicznych (średnio 113,96 pkt., zdało 55 z 95 osób) i studiów anglojęzycznych (średnia 103,34 pkt., zaliczyło 27 z 70 osób).

Wśród lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu (546 przystępujących, zdało 54%), najlepsi okazali się absolwenci: GUMed (122,20 pkt.) przed UMP (121,64 pkt.) i CM UJ (117,17 pkt.). Najsłabszy wynik osiągnęli absolwenci anglojęzyczni (97,42 pkt.), z których zdał ledwie co trzeci.

W wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego równych sobie nie mieli absolwenci GUMed, którzy zajęli pierwsze miejsce we wszystkich trzech kategoriach, uzyskując w każdej najwyższą średnią liczbę punktów. Najwięcej punktów (161 na 198 możliwych do zdobycia) uzyskali absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 796 osób, a średni wynik to 111,6 pkt. Poniżej wymaganego progu (56% punktów) znalazło się aż 344 zdających, co oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy.

MK

Wróć