logo
FA 03/2020 Okolice nauki

Książki nadesłane

Monika GWÓŹDŹ, Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Piotr MACHURA, Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim. Normatywność, działanie, praktyki, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Grzegorz NANCKA, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agata Aleksandra KLUCZEK, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marcin S. PRZYBYŁA, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Jan WOLSKI, Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych. Rekonesans badawczy, Wyd. URz, Rzeszów 2019, seria: Biblioteka „Frazy”.

Apetyt na literaturę, red. Dorota KOZICKA, Łukasz TISCHNER, Maciej URBANOWSKI, Wyd. UJ, Kraków 2019.

Wanda ŚWIĄTKOWSKA, Hamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: Nowe Perspektywy. Performatyka.

Społeczność w języku – język w społeczności, red. Karolina LISCZYK, Marcin MACIOŁEK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena ŚLAWSKA, Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksander WILKOŃ, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, wyd. 2 popr., Wyd. UŚ, Katowice 2019.

Polska Ludowa w edukacji historycznej, pod red. Macieja FICA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert RAJCZYK, Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek LYSZCZYNA, Wykłady z romantyzmu, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Urszula SZUŚCIK, Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna FURKACZ, Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marek PIECHOTA, (Nie)zapomniany czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, Camus…, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Przemysław KALISZUK, Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności, Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Mirosława WIELOPOLSKA-SZYMURA, Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Artur JAZDON, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2019.

Magdalena BAJER, Rody uczone. Kreski do szkicu 2, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Peter MARSHALL, Reformacja, tłum. Jarosław Płuciennik i Maciej Potz, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: Krótkie Wprowadzenie.

Janusz MAŁŁEK, Opera selecta. Vol. V. Polska w Europie nowożytnej. Studia i szkice, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Gajusz Pliniusz SEKUNDUS, Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII–XI, tekst, wstęp i komentarz Ireneusz Mikołajczyk, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

O tym nie wolno mówić… Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali, wyb. i oprac. Piotr GROCHOWSKI, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Paralele: Folklor – Literatura – Kultura.

Barbara Skarga. Doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Marginalia w książce dawnej i współczesnej, pod red. Bożeny MAZURKOWEJ, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Paweł DUDA, Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

A contrastive perspective on figurative language, edited by Paulina BIAŁY, Marcin KUCZOK, Marcin ZABAWA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jeszcze o artyście (i sztuce): w literaturze, kulturze i nieopodal, pod red. Niny NOWARY-MATUSIK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena BĄK, Comōes i smak sardynek. Dziewiętnastowieczne polskie relacje z podróży do Portugalii, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. Barbara GUTKOWSKA, Agnieszka NĘCKA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna KUCZ, Edyta GRYKSA, Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Bartłomiej MALISZEWSKI, Metafory o Rosji. Wizerunek rosyjskiej polityki w przenośniach publicystycznych w prasie polskiej (2000-2012), Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Mikołaj KRASNODĘBSKI, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie, Wyd. Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Warszawa 2019.

Andrzej SZMYT, Przypadek czy fenomen miejsca? Publiczne szkoły średnie w Krzemieńcu w latach 1773–1939, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2018.

Kreatywność w systemie edukacji, red. nauk. Jan FAZLAGIĆ, Wyd. FRSE, Warszawa 2019, seria: Seria Naukowa.

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. nauk. Iwona CHRZANOWSKA, Grzegorz SZUMSKI, Wyd. FRSE, Warszawa 2019, seria: Seria Naukowa.

Adrian GLEŃ, Andrzej Stasiuk. Istnienie, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: Projekt: Egzystencja i literatura.

Samuel SCHEFFLER, Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać, tłum. Dawid Misztal, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: Kim jest człowiek?

John HICK, Nowe pogranicze religii i nauki. Doświadczenie religijne, neuronauki i Transcendentne, tłum. Jan Andrzej Lipski, red. Tomasz Sieczkowski, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: W poszukiwaniu idei XXI wieku.

Eleonora JEDLIŃSKA, Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: Oblicza sztuki.

Science in Poland in 34 Snapshots, PRACA ZBIOROWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Warszawa 2019.

Jeremy BROWN, Grypa. Sto lat walki, tłum. Joanna Gilewicz, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: Mundus. Fenomeny.

Ernst VAN ALPHEN, Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt, pod red. Katarzyny Bojarskiej, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: Hermeneia.

Monika GRZELKA, Dyskurs intelektualny. Ponad i pomiędzy, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019.

Łukasz MUSIAŁ, Zaufanie i utopia. Eseje o literaturze, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019.

Marta TOMCZOK, Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja, Wyd. UŁ, Łódź 2019.

Marcin PIĄTKOWSKI, Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu, tłum. Michał Lipa, Wyd. Poltext, Warszawa 2019.

Adam BEDNARCZYK, W świecie opowieści i snów. Wokół „pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Gajusz Pliniusz SEKUNDUS, Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII-XI, tekst, wstęp, tłum. i komentarz Ireneusz MIKOŁAJCZYK, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Anna BARAN i in., Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2018.

(Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku, pod red. Magdaleny LACHMAN i Pawła POLITA, Wyd. UŁ, Muzeum Sztuki, Łódź 2019.

Magdalena WASĄG, W cieniu ojca. Awangarda prozatorska lat 30. XX wieku. Rudnicki. Napierski. Schulz. Tarn, Wyd. UŁ, Łódź 2019, seria: Interpretacje Literackie.

Krzysztof ŁĘCKI, Według Tukidydesa. Rozważanie socjologa literatury nad „Wojną peloponeską”, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 8: Przemoc, pod red. Soni CAPUTY i Agnieszki WOŹNIAKOWSKIEJ, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Milczę, więc jestem. Formy milczenia w literaturze XX i XXI wieku, pod red. Agnieszki NĘCKIEJ, Emilii WILK-KRZYŻOWSKIEJ, Natalii ŻÓRAWSKIEJ-JANIK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Littératures de l’imaginaire, sous la rédaction de Katarzyna GADOMSKA, Agnieszka LOSKA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra WÓJTOWICZ, Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta, IBL, Warszawa 2019.

Piotr CZERWIŃSKI, Aneta BANASZEK-SZAPOWAŁOWA, Maciej WALCZAK, Kim ty jesteś? Ja kontra adwersarz w polskiej debacie przedwyborczej. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii, Wyd. UŚ, Katowice 2019.

Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie doświadczania emocji, red. nauk. Irena PRZYBYLSKA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wróć