logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Komisje – zaszczyty, wpływy, obowiązki

Udział w postępowaniach awansowych wiąże się z ogromną ilością pracy, dodatkowymi zarobkami, ale także z możliwością wpływu na awanse naukowe. Powołanie do oceny dorobku badawczego innych uważane jest też za zaszczyt. To recenzenci i członkowie komisji habilitacyjnych, a zwłaszcza ich przewodniczący mają przemożny wpływ na kształtowanie się polskiego środowiska naukowego. Jak wiele recenzji można napisać w ciągu roku pracując naukowo, a ile – rezygnując z zajęć badawczych czy dydaktycznych? W ilu postępowaniach można brać udział, aby nie zejść poza śliską linię ogólnikowości i ograniczenia się do lektury autoreferatów? Czy udział w postępowaniach może być źródłem dodatkowych, nieformalnych profitów? Jakie to mogą być profity i za co się je uzyskuje? Prof. Wojciech Przetakiewicz (czytaj wywiad na str. 22) jeszcze jako członek CK sporządził listę członków Sekcji VI Nauk Technicznych CK z przypisaną do każdego liczbą komisji habilitacyjnych, którym przewodniczą. Pozwalamy sobie ją opublikować, pozostawiając refleksję czytelnikom.

Wynagrodzenia uczestników postępowań awansowych

Wynagrodzenia za udział w postępowaniach awansowych określają przepisy. Inaczej kształtują się one w przypadku postępowań podlegających kontroli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (do 30 kwietnia 2019 r.), a inaczej tych, które nadzoruje Rada Doskonałości Naukowej (po 30 kwietnia 2019 r.).

Wynagrodzenia recenzentów postępowań prowadzonych wg trybu sprzed 30 kwietnia 2019 r. są odniesione procentowo do stawki minimalnej wynagrodzenia profesora z 2016 r., które wynosi 5390 zł brutto. Za recenzję doktoratu należy się 34% tej kwoty, za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym i profesorskim 50%. Za udział w komisji habilitacyjnej 20%, za pełnienie funkcji jej sekretarza 35%, a za przewodniczącego 40%.

Wynagrodzenia uczestników najnowszych postępowań awansowych odniesione są do stawki minimalnej wynagrodzenia profesora uczelni publicznej, która wynosi 6410 zł brutto. Recenzent doktoratu otrzymuje 27% tej kwoty, habilitacji 33%, a recenzent dorobku w postępowaniu profesorskim 40%. Członek komisji habilitacyjnej zarabia 17% minimalnego wynagrodzenia profesora uczelni, a jej sekretarz i przewodniczący po 33%.

(mit)

Lista członków Sekcji VI Nauk Technicznych CK wraz z liczbą powołań na funkcje przewodniczących komisji habilitacyjnych w roku 2019 (kursywą zaznaczono osoby, które weszły także w skład Rady Doskonałości Naukowej; to jest 33 % składu Sekcji VI CK):

Janusz Aleksander Kacprzyk, informatyka, Instytut Badań Systemowych PAN, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wydział Informatyki – 50

Leszek Rutkowski, informatyka, Politechnika Częstochowska – 50

Józef Gawlik, budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 35

Antoni Szydło, budownictwo, Politechnika Wrocławska – 34

Adam Piotr Hamrol, budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Poznańska – 33

Janusz Mroczka, elektronika, Politechnika Wrocławska – 32

Józef Korbicz, automatyka i robotyka, Uniwersytet Zielonogórski – 31

Stefan Kazimierz Berczyński, budowa i eksploatacja maszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 29

Andrzej Materka, elektronika, Politechnika Łódzka – 26

Marian Kwietniewski, inżynieria środowiska, Politechnika Warszawska – 25

Marian Giżejowski, budownictwo, Politechnika Warszawska – 22

Andrzej Ambroziak, inżynieria produkcji, Politechnika Wrocławska – 21

Andrzej Demenko, elektrotechnika, Politechnika Poznańska – 21

Jan Marian Taler, energetyka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 20

Jan Awrejcewicz, mechanika, Politechnika Łódzka – 19

Roman Bolesław Barlik, przewodniczący Sekcji VI CK, elektrotechnika, Politechnika Warszawska – 19

Jan Wachowicz, górnictwo i geologia inżynierska, Główny Instytut Górnictwa – 17

Wojciech Stanisław Bonenberg, architektura i urbanistyka, Politechnika Poznańska – 16

Wiesław Mieczysław Ostachowicz, mechanika, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Politechnika Warszawska – 16

Janusz Krzysztof Kowal, mechanika, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – 15

Grażyna Olga Schneider-Skalska, architektura i urbanistyka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 15

Krzysztof Roman Kozłowski, automatyka i robotyka, Politechnika Poznańska – 14

Jan Michał Sieniawski, inżynieria materiałowa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – 13

Janusz Henryk Lewandowski, energetyka, Politechnika Warszawska – 12

Antoni Józef Tajduś, górnictwo i geologia inżynierska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12

Jerzy Robert Bałdyga, inżynieria chemiczna, Politechnika Warszawska – 11

Jerzy Stanisław Manerowski, transport, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska – 9

Józef Włodzimierz Woźniak, telekomunikacja, Politechnika Gdańska – 9

Wojciech Aleksander Przetakiewicz (gdy oddajemy numer do druku wciąż figuruje na liście członków Sekcji VI jako zastępca przewodniczącego, zatem umieszczamy go na tej liście), inżynieria materiałowa, Akademia Morska w Szczecinie – 7

Leszek Blacha, metalurgia, Politechnika Śląska – 6

Piotr Tatjewski, automatyka i robotyka, Politechnika Warszawska – 6

Andrzej Bolesław Jarzębski, inżynieria chemiczna, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Politechnika Śląska – 5

Andrzej Świerniak, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Politechnika Śląska – 4

Edward Guzik, metalurgia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 1

Kazimierz Jan Furtak, przewodniczący CK, budownictwo, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 0

Ryszard Jerzy Korycki, włókiennictwo, Politechnika Łódzka – 0

Wróć