logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Dominik Czesak

Inżynierowie zarabiają najwięcej

Czy wyższe wykształcenie oznacza wyższe wynagrodzenie? Ile zarabiały osoby z wykształceniem podstawowym w 2019 roku, a ile absolwenci uczelni? Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule, który przedstawia dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń na temat zarobków osób z różnym wykształceniem w 2019 roku. Badanie to jest prowadzone od 2004 roku przez specjalizującą się w badaniach i doradztwie HR krakowską firmę Sedlak&Sedlak.

W 2019 roku najwięcej zarabiały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. Mediana ich zarobków była o 1100 zł wyższa od osób z wykształceniem wyższym magisterskim i wyniosła 6300 zł. Najniższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Mediany wynagrodzeń tych osób były niemal o połowę niższe i wyniosły odpowiednio 3.250 zł i 3.234 zł.

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym wykształceniem w Polsce w 2019 roku (brutto w PLN)

wykształceniepróba25% zarabia mniejmediana25% zarabia więcej
podstawowe2692.6003.2504.300
gimnazjalne5512.7003.2344.200
zasadnicze zawodowe4.0062.9003.6484.625
średnie lub pomaturalne26.2113.0803.9245.071
policealne4.3462.9193.7004.938
wyższe zawodowe21.2903.6004.7956.650
wyższe magisterskie39.8553.8205.2007.641
wyższe magisterskie inżynierskie21.6964.5006.3009.200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Wynagrodzenia osób po studiach licencjackich/inżynierskich

Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym zależy od ukończonego kierunku studiów. Szczegółowe dane pokazują, że najwięcej zarabiali absolwenci informatyki (6.100 zł), elektroniki i automatyki (5.900 zł). Najmniej zarabiali absolwenci kierunków sport i rehabilitacja (3.642 zł) i nauk pedagogicznych (3.493 zł).

Tabela 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób po wybranych kierunkach studiów licencjackich/inżynierskich (brutto w PLN)

wykształceniepróba25% zarabia mniejmediana25% zarabia więcej
informatyka3.2324.4976.1008.880
elektronika i automatyka9644.5605.9007.900
mechanika i metalurgia1.2944.2295.3557.200
elektryka i energetyka6164.0505.1007.400
filologie obce6223.6004.9146.500
sport, rehabilitacja1482.7783.6424.525
pedagogiczne6933.0423.4934.500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Inżynierowie zarabiają najwięcej 1

Wykres 1. Porównanie median zarobków osób z różnym wykształceniem zatrudnionych w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Wynagrodzenia osób po studiach magisterskich

Wynagrodzenia osób po ukończonym II stopniu studiów znacząco rosły. Ponownie najwyżej zarabiali specjaliści z dziedziny informatyki (8.798 zł). Ich wynagrodzenia po obronie tytułu magistra rosły średnio o 44% w stosunku do płac absolwentów studiów I stopnia tego samego kierunku. Pensje po elektronice i automatyce rosły przeciętnie o około 36%. W pozostałych, mniej specjalistycznych kierunkach wzrost wynagrodzeń nie był tak wysoki. Przykładowo różnica mediany wynagrodzeń pomiędzy I a II stopniem studiów pedagogicznych to 9%.

Tabela 3. Wynagrodzenia osób z tytułem magistra/magistra inżyniera (brutto w PLN) po wybranych kierunkach studiów

kierunek studiówpróba25% zarabia mniejmediana25% zarabia więcej
informatyka2.8466.0008.79812.600
elektronika i automatyka2.0166.0008.00011.680
elektryka i energetyka1.5745.0006.5049.000
mechanika i metalurgia2.9645.0006.4959.000
filologie obce1.6244.2105.5007.306
pedagogiczne2.2183.0563.8175.094
sport, rehabilitacja3892.8903.5007.224

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Inżynierowie zarabiają najwięcej 2

Wykres 2. Mediana miesięcznych zarobków osób z różnym wykształceniem i stażem (brutto w PLN)
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Wynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem

Wynagrodzenia w firmach zagranicznych były wyższe od wynagrodzeń osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Największa dysproporcja w wynagrodzeniach na tym samym poziomie wykształcenia była po ukończeniu studiów magisterskich. Różnica w stawkach wynosiła 52%. Z danych wynika również, że w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym poziom wykształcenia zdecydowanie bardziej wpływał na wysokość zarobków, niż w firmach rodzimych.

Wpływ wykształcenia na wynagrodzenie

Wynagrodzenia osób wchodzących na rynek pracy były podobne. W pierwszym roku zatrudnienia pracownicy z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim zarabiali około 3.300 zł miesięcznie. Magistrzy inżynierowie mogli liczyć na 4.000 zł miesięcznie. Różnica między tymi grupami była zatem niewielka i wynosiła raptem 700 zł. Jednak z upływem kolejnych lat kariery wynagrodzenia pracowników z wykształceniem średnim i wyższym rosły szybciej od wynagrodzeń osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Po 10 latach pracy wynagrodzenia etatowców posiadających wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie prawie się podwoiły (wzrost o niemal 92,5%), podczas gdy płace osób z wykształceniem podstawowym wzrosły o 15%, a tych ze średnim o około 30%.

Dominik Czesak, Sedlak & Sedlak

Wróć